Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att växa där det förekommer fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar klarlägga om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte växa över rent kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det. Klicka Här och nu för mer tips

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.