Att sanera hussvamp – saker att tänka över

Att sanera hussvamp är närapå alltid ett omfattande projekt, vilket även, ifall man har otur eller inte vet hur man ska göra, kan bli oerhört kostsamt. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Självklart är det väldigt sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar. Läs mer här

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som består av kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Det är bra att vara medveten om när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte medföra dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men ibland kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av äkta hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet och närliggande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att avlägsna tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte åstadkommer någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.