Att råka ut för mögel är inte ovanligt

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus och heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och gör ett noga arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med Tvärstopp alternativt Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer och mycel. En del mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte alltid man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel särpräglad dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, bortsett från fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis enkelt bli av med genom att rengöra kaklet utförligt med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna metod går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen. Mer tips här

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.