Är du less på mossa som invarderar hus samt trädgård?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort stor succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att handla på exempelvis allt-fraktfritt.se järnsulfat 5 kg, järnvitriol då det används bland annat som järntillskott för gräsmattor, men det är nu olagligt att kränga till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till nästan 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa uppskattar att expandera där det finns fukt, och helst lite skugga. Det är en robust växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det sedan igen blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan. Mer info här

För att gräset ska trivas återigen är det viktigt att se över dränering så att den fungerar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en typisk orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder samt källare. Alltså finns det åtskilliga orsaker till varför man ska ha en bra dränering kring sitt hus.

Man ska också gödsla lite sporadiskt därför att gräset ska bli kraftfullt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare tips är att alltid använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, särskilt ifall man har en trädgård som är benägen att bli våt, det eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så klen lösning.

järnsulfat

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att passa den ihållande, inte endast sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.