Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är bara i sagoböcker som mossan är förtjusande att se på, ja och så eventuellt djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett mjukt täcke över sten och häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

vattenkannspridare

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs samt gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man blott en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan ständigt får nytt vatten från slangen. vitriol färg.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är endast att koppla till slangen och därefter ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska processa taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man skölja med vatten för att få bort otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får sanera före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man processa med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostbar och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med åtskilliga under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Ofta är det därutöver bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till konsument utan mellanhänder. Därjämte är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då lite starkare blandning så fungerar det likväl = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få professionell hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av verkställa arbetet själv. Att behandla ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava essentiell skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling jämt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som operativ ingrediens och den är starkt retsam i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj och vänner men då och då kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste bort så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård och ett mossfritt tak.