Bristfällig brandsäkerhet – svensk forskning kan ge Europa säkrare bussar

2009-03-06 13:24

Dålig brandsäkerhet – svensk forskning kan ge Europa säkrare bussar

Approximativt en procent av alla bussar vart år råkar ut för brandincidenter. Det senaste exemplet på en tragisk haveri är bussbranden i närheten av Hannover i november 2008, den värsta bussolyckan i Tyskland på 16 år, emedan 20 människor brändes inne. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har härförleden avslutat ett stort projekt om brandsäkerhet i bussar. Projektet har genomförts på förordnande av Transportstyrelsen (före detta Vägverket) samt Statens Vegvesen i Norge med anledning att analysera bussars brandsäkerhet och att ta fram rekommendationer till förbättringar.

Sprider sig snabbt

– Tiden från att bussen börjar brinna tills en full övertänd brand kan vara mycket kort. Det här ställer krav på flink evakuering av passagerarna alternativt verkningsfull brandsläckning i ett tidigt skede före det är för sent, säger Dr Björn Sundström, forskare på SP.

De flesta bränder startar i bussens motorrum, men sprider sig relativt snabbt in i bussens passagerarutrymmen. Det rör sig om minuter samt moderna inredningsmaterial gör sedan att branden i passagerarutrymmet kan spridas mycket fort.

SP har gjort brandförsök i full skala med en hel buss samt i liten skala med bl.a. inredningsmaterial i passagerarutrymmet. Fullskaleförsök visade att rök snabbt fyllde passagerarutrymmet följt av en övertändning av hela bussen.

För låga krav på stoff

Dagens krav innebär att inredningsmaterialen endast behöver fixa ett lätt vågrät flamspridningsprov. Det är omvittnat otillräckligt eftersom även brandtekniskt dåliga stoff blir godkända. Kraven för exempelvis flyg och tåg är betydligt högre. SP har engagerats internationellt och vi har som teknisk expert presenterat ett norsk/svenskt förslag för FN i Genève på ett nytt samt bättre provningsförfarande av dessa material.

Skräckscenario med bussbrand i tunnel

– En brinnande omnibuss i en tunnel är ett skräckscenario. En sådan eld skulle enkel kunna utvecklas till en katastrof alldenstund den rappa brandutvecklingen gör det svårt att beläggning utrymma tunneln före temperatur, rök samt giftiga gaser når dödliga nivåer, säger Björn Sundström. I projektet studerades flera olika möjligheter för att förbättra brandsäkerheten i bussar, bl.a. hurdan man skall avskilja motorrummet från passagerarutrymmet samt hur man kan använda system för detektion samt automatisk släckning.

Länsförsäkringar dröjer efter stallbrand

Publicerad 27 oktober 2010

En brinnande buss antände stallbyggnaden samt gjorde de lite mer än 20 hästarna på Ramsta Gård hemlösa. Sex veckor senare har försäkringsbolaget Länsförsäkringar ännu inte löst situationen. – Följden har blivit att vi dagligen bryter mot Djurskyddslagen, säger Jannica Wadell, som tillsammans med sambon Krister driver företaget Jawas AB.

Mer info: Land

Nej till utbyggnad av företag i Svedala riskerar åtta jobb

Av Lena Breitner 23 OKTOBER 10.36 (UPPDATERAD 13.17)

SVEDALA. På ett år har Gert Strand AB i Svedala gått från sex till femton anställda. Nya nyanställningar var på gång. Men ett nej i byggnadsnämnden har lett till att åtta anställda nu riskerar att mista sina jobb.

– Över en natt har vi gått från ett expansivt företag till ett företag i kris.

Orden är Gert Strands, ägare till företaget med samma namn. Ett litet exportföretag med sin bas i Svedala. Företag säljer diverse kemiska produkter.

– Huvuddelen är till industrin, men vi säljer också konsumentprodukter, berättar Gert Strand. Åttio procent går på export.

Läs hela artikelni Skånskan på www.skanskan.se/article/20101023/SVEDALA/710239951/0/fler-skott-i-malmo/*/atta-kan-fa-ga-efter-byggstopp

Mer info på Presskontakt

.

Desinficerad – desinfektion

Handsprit, för desinfektion av händerna, på en sjukhustoalett

Desinfektion är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats eller avdödats, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer reducerats så mycket att smittrisken eliminerats. I ramen för desinfektion kan också behandling av luft samt vatten för att hindra överföring av smitta anses falla. Desinfektion är det mellersta ledet i triaden rengöring – desinfektion – sterilisering.

Innehåll

* 1 Historik

* 2 Metoder för desinfektion

* 3 Områden för desinfektion

o 3.1 Livsmedelsproducerande industri

o 3.2 Dagligvaruhandel

o 3.3 Restauranger samt storhushåll

o 3.4 Sjukvårdsinrättningar

o 3.5 Farmaceutisk samt biomedicinsk industri

o 3.6 Desinfektion av brunnar, vattenledningar, dricksvattencisterner och simbassänger

o 3.7 Andra yrkesmässiga områden med behov av desinfektion

o 3.8 Desinfektion i hemmen

o 3.9 Huddesinfektion och sårdesinfektion

* 4 Desinfektionsmedel

o 4.1 Krav på desinfektionsmedel

o 4.2 Värmedesinfektion

o 4.3 Kemisk desinfektion

o 4.4 Stråldesinfektion

o 4.5 Desinfektion igenom filtrering

* 5 Typer av desinfektion

* 6 Sammanfattning

* 7 Se även

* 8 Referenser

Historik

Betydelsen av desinfektion uppmärksammades främst av förlossningsläkaren Ignaz Semmelweiss i Wien 1847, emedan han var ansvarig för en förlossningsavdelning. Han fann att barnsängsfeber överfördes igenom avsaknad av handhygien, samt att den avdelning där medicinstudenter arbetade och där man inte tvättade händerna emellan patienterna och, framför allt, emellan obduktioner samt patienter, hade mycket hög frekvens av barnsängsfeber medans den avdelning, där barnmorskor, som hade rutinen att tvätta händer, stod för behandlingen hade dramatiskt lägre frekvens. Trots mycket entydiga fakta tog det mycket lång tid att övertyga den konservativa läkarkåren om betydelsen av desinfektion.

Det senaste som hänt inom desinfektionen är att Gert Strand AB introducerat en ny generation desinfektionsmedel som verkar framåt i tiden. Flera av dessa säljs under namnet Smittstopp.

Metoder för desinfektion

Metoderna för desinfektion är:

* Värmedesinfektion: antingen med torr alternativt våt värme. Den effektivaste av de där är fuktig värme, antingen med varmt vatten eller med ånga. För hushållsändamål kommer i första hand kokning i fråga, medan institutioner använder dedicerade apparater (spoldesinfektorer alternativt diskdesinfektorer).

* Kemisk desinfektion: med bruk av något lämplig desinfektionsmedel.

* Stråldesinfektion: med joniserande strålning alternativt med UV-strålning, i första hand för desinfektion av luft samt ytor i lokaler men med i viss utsträckning för mindre mängder känsliga ämnen, t ex kryddor för att skydda mot förruttnelse.

* Filtrering: för behandling av vätskor samt gaser, i första hand för behandling av luft.

Svedala kommun stoppar exportföretags expansion – 8 kan komma att sägas upp

Gert Strand AB är ett expansivt exportföretag inom livsmedelsindustrin. Den grupp av företag som politiken har som mål att stödja mest av alla företagsgrupper.

Företaget är i starkt expansion med aromer för kolsyrat vatten och kaffe – man har under den senaste 12-månadersperioden nyanställt 9 personer och söker ytterligare 2 medarbetare.

Dessutom har man under ca 2 år arbetat på en exportaffär som skulle 12-dubbla företagets omsättning. Affären är i princip klar, maskinlinje har blivit offererad av Fillpack i Svedala och för detta skulle ytterligare 4 personer anställas direkt efter tillbyggnad.

Man har anlitat ett välrenommerat byggadministrationsföretag som gjort ritningar och ansökan om bygglov. I 8 månader har man väntat på bygglov.

Företaget har under tiden växt ur sina lokaler och har fyllt 3 stora containers utomhus. Buffertlagret på 6 X 20 meter har fått överfyllas – från golv till tak, från sida till sida och 3-4 pallar högt.

Gert Strand AB har växt så mycket att man inte längre fungerar normalt. För tillverkning räcker det brandsäkra ingredienslagret inte till. Det är fyllt från golv till tak, varje morgon får man ta ut en mängd produkter bara för att komma in. Det finns inte plats att hålla den storlek på ingredienslagret som motsvarar orderingången, vid stora order får man beställa ingredienser och vänta på dessa i 3-4 veckor.

Buffertlagret är 20 meter djupt, beställer en kund en vara som är längs in måste hela lagret ställas ut på gården med truck, varorna plockas och sedan allt ställas in igen – något som tar flera timmar. Vid regn och dåligt väder går det inte att plocka något alls.

Stora beställningar som normalt skickas på 3 dagar kan därför ta upp till 6 veckor.

Alla dessa problem skulle försvinna i ett slag med en enkel utbyggnad. Kommunens tjänstemän rekomenderade att bygglov skulle tillstyrkas.

Den 14/10 avslog Svedala Byggnadsnämnd bygglov.

På Gert Strand AB är man förtvivlad och har kontaktat Svedala kommuns näringslivschef John Taylor.

Svedala kommun har genom att stoppa utbyggnaden orsakat Gert Strand AB och andra företag i Svedala stor skada.

2 nyanställningar stoppas direkt, pågående rekrytering är stoppad.
4 personer skulle anställas för den nya exportproduktionen.
8 personer i befintlig personal kan komma att sägas upp
Inköp av maskiner för närmare 1/2 miljon kronor av Svedalaföretaget Fillpack har fått stoppas.
Tillbyggnad för ca 2 miljoner och de arbetstillfällen det skapar är borta.
Underleverantörer i Svedala blir utan kund.

Gert Strand AB och dess personal är kunder till många företag i Svedala. Direkt förlorar butiker, bensinstation, restauranger, apotek med flera 6 nya kunder och riskerar att förlora 8 befintliga.

Detta för åratal framåt – dessutom har Gert Strand AB planer på ytterligare expansion.

Av befintlig personal riskerar nu 8 att sägas upp. Gert Strand AB kommer omedelbart att kontakta företagsdoktorn Gert Thuresson på GT Företagsutveckling för hjälp att försöka rädda jobben.

Vi kunde aldrig föreställa oss att få avslag på tillbyggnad av vår egen fastighet på vår egen tomt. Bygglovsansökan är exemplarisk och kommunens egna tjänstemän på byggnadskontoret rekommenderade ett bygglov.

Att Byggnadsnämnden stoppar vår expansion och skadar sysselsättningen i Svedala är helt oförklarligt, säger Gert Strand.

Politiker kan ta vilka beslut dom vill och kan vältaligt motivera vilket beslut som helst. Men att man direkt stoppar 6 nyanställningar och riskerar 8 uppsägningar är ett mycket konstigt agerande av Svedala Kommun.

Nu är vår första prioritering att rädda jobben och behålla 8 duktiga medarbetare. Vi hoppas också att John Taylor på näringslivsenheten kan hjälpa oss, han har varit här och med egna ögon sett alla problem.

Genom Svedala Kommuns agerande har vi över en natt från ställa om från att expandera till att överleva, säger Gert Strand.

Länk till artikel i Sydsvenska Dagbladet:

https://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article1269387/Bygglovsarende-stoppar-tillvaxt—atta-kan-sagas-upp.html

Newsdesk: https://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/svedala-kommun-stoppar-exportfoeretags-expansion-8-kan-komma-att-saegas-upp-497774

Kommentarer finns på nätet, bland annat på luttrad.com och ett drabbat företag.

Industri fastigheten på Industrifastighetentill salu för bums under 6 miljoner – rimligt pris 2,5 miljoner

Industri fastigheten på Svarvaregatan 1 i Svedala vi – Svedala Loppis – tittade på samt underkände till priset 3 1/2 miljon är nu till salu och säljes för 5,75 miljoner.

Mäklare är Hilding Ottoson som på sin sajt visar snygga bilder från i somras, tagna på distans så den 42 år gamla penselmålade byggnaden ser ut som en ny industrilokal.

Man upphör aldrig att baxna. ..

Vi tittade på denna industribyggnad för att anskaffa till loppislokal tidigare i år. Det regnade rakt igenom taket, avloppsystemet var en katastrof, alla portar gick inte att bringa, alla fönster måste bytas. Massor i dito elegans, när uppskattade reparationer närmade sig 1 miljon lämnade vi lokalen.

Nu är industrilokalen på Svarvaregatan 1 i Svedala till salu för nästan 6 miljoner kronor. Expedit är ett AB som efter försäljningen blott kan likvideras emedan det slutat driva aktivitet. Risken för dolda fel är uppenbar, t ex alla avlopp under fastigheten. Plattan är 36 X 20 meter, ingenting fett om man hittar dolda fel efter ett köp.

Tack alla Du som tipsat om fastigheten men vi (samt 3 företag från Svedala, alla i akut behov men kom till samma slutsats) har allaredan tittat på den innan den var allmänt till salu. Fastigheten är värd 3 1/2 miljon om den repareras först. Ägaren har betalat överdriven för fastigheten, annars skulle vi bjudit 2 1/2 miljon or renoverat den.

Chans att förvärva en industrifastighet i Svedala. Exponeringsmöjligheter samt stor access från såväl E65:an som 108:an. Här har bedrivits försäljning och reparation av husbilar m.m.

Byggnaden är uppförd 1979. Ytan utgör c.a 720 kvm samt inrymmer försäljningsyta, reception, kontors- och konferensrum m.m. Hårdgjord tomt.

Gästskribent: Svedala Loppis, Svedala

Blåbärsvatten på jobbet piggar opp trött anställd

Blåbär arom för vatten på jobbetAromhuset lanserar sex av sina framgångsrika smaker i större pumpflaska menad för vattenautomater på jobbet. En av de utvalda vatten på jobbet smakerna är blåbär som har nått enorm framgång bland privatpersoner. Den nya pumpflaskan gör det enkel att dosera aromen i det kolsyrade vattnet, oavsett man vill krydda en liten plastmugg med vatten eller en fullproppad halvliters plastflaska.

Vatten är den överlägset största beståndsdelen i människokroppen. Det fyller oändliga funktioner och utan vatten klarar vi oss inte i många dagar. Vi avdunstar vatten hela tiden, igenom respiration, transpiration samt urin, samt behöver fylla på vattennivån i kroppen med åtminstone 1-2 liter om dagen, annars får vi vattenbrist. Det är långt ifrån evig man känner sig törstig när man får vätskebrist, men andra tidiga symptom är att man känner sig en aning seg och ofokuserad, man får huvudvärk och regnfattig gap. Varma dagar, alternativt dagar då man känner sig extra stressad bör man inmundiga extra mycket vatten samt ser man bara till att dricka vatten med plan gap så undviker man vätskebrist.

Många arbetstagare ute på arbetsplatserna i Sverige – samt i resten av världen för den delen – har gjort sig avhängig koffeindrycker för att kvickna till under arbetsdagen. Kaffe och andra koffeinhaltiga drycker har dock vätskedrivande effekt och torkar ut kroppen. Istället för att fylla på vätskenivån när kroppen visar tecken på uttorkning så tar man sig en bägare kaffe som hjälper för en liten tag. Sedan blir man emellertid fortfarande segare och får fortfarande svårare att koncentrera sig samt man tar en ny bägare kaffe och har fastnat i en ond ring. En rekommendation är att byta ut en aning av det kaffe man häller i sig under en arbetsdag mot vanligt vatten, samt ha för vana att inmundiga vatten med var bägare kaffe.

Medvetenheten om att man bör inmundiga vatten ideligen ökar ständigt, så även bland Sveriges uppdragsgivare som installerar fler och fler vattenautomater på sina arbetsplatser. Vattenautomaterna skänker personalen tillgång till kyligt och hälsosamt vatten direkt i arbetslokalen och är dessutom en ganska trevlig plats att möta sina medarbetare på. En aning som den gamla rökrutan, men betydligt friskare. De moderna vattenautomaterna har ofta också en kolsyrekran vilket inspirerar fler att dricka mer vatten. Bubbelvatten är ju mycket festligare än vanligt jämnt vatten.

Aromhusets smaker för kolsyrat mineralvatten har blivit ett framgångsrikt idé bland privatpersoner. Smakerna är varierade och går att förena med varandra till flera annorlunda smakvariationer. De är därjämte helt fria från socker och kemiska sötningsmedel så de tilltalar allt från småbarnsföräldrar till diabetiker samt diethållare. Vi har fått en ökad medvetenhet om vad vi stoppar i oss och att kunna smaksätta sitt kolsyrade vatten med något som inte innebär något negativt för hälsan har varit mycket välkommet.

Smakerna som nu lanseras i färsk, större pumpflaska passar arbetsplatsernas vattenautomater perfekt. Ett pumptag är lagom för en liten plastmugg på 150 ml kolsyrat vatten samt 3-4 tag är passande dos till en halv liter vatten. Varje aromflaska innehåller 270 ml arom vilket räcker till hela 58 liter vatten. Blåbär är en smak som är enkel att avhålla emedan den är både bedårande och syrlig – absolut som blåbär ska vara. Övriga smaker i den nya pumpflaskan är melon, hallon, persika, äpple samt granatäpple.

Aromhusets smaker för kolsyrat mineralvatten på jobbet har blivit omskrivna i bloggosvären, bl.a. på vattenpajobbet.com

1.4 miljoner kr on-line Jackpotvinst på svenska B24 !

Den lyckliga vinnaren Daniel N från Sverige kan nu anropa sig själv en adekvat en miljonär, efter att han tog hem Millionaires Club Jackpotten på 1.4 miljoner kronor i vår B24 Gameslobby!

Med en prestation på bara 27 kr lyckades han erhålla 3 Millionaires Club logotyper vilket startade bonusspelet där han träffade jackpotten.

Daniel ser nu fram emot en liten ferier för han samt hans stam, antingen till USA alternativt Thailand, men främst måste han ta in den otroliga känslan av att vinna så mycket pengar!

Experimentera ett av 8 jackpotspel i Gameslobbyn samt se om du blir en lycklig besegrare precis som Daniel. B24 är ett av de få affärsverksamhet som rekomenderade av gertgambell.com.

Information:

Millionaires Club

Millionaires Club II består av 9 vinstrader. Du kan satsa i din valuta på var vinstrad.

Klicka på UPP- eller NED-pilarna för prestation för att accelerera alternativt sänka din prestation per rad.

Klicka på UPP- eller NED-pilarna för rad för att välja antalet rader du vill spela på.

Klicka på “SNURRA” när du vill anträda spel.

BONUSFUNKTIONER

– Bonusspelet utlöses när tre spridningssymboler visas var som helst på rullarna 1, 3 samt 5, oavsett hur flera rader du har satsat på.

– Tryck på knappen Kretsa när du vill anträda spel.

– Spelet består av 3 rullar. En yttre, en viktig och en inre rulle.

– Om rullen stannar på en summa vinner du den prissumman gånger din initiala insats.

– Om rullen stannar på en pil övergår snurrandet till den innersta rullen.

– Spelaren kan med riskera och kretsa igen för att vinna mer. Varje gång rullen stannar på ett nummer kommer alla sektorer med samma nytta på den ringen att svartmarkeras.

– Varje gång en lirare väljer att Kretsa åter och rullen stannar på B utdelas ett tröstpris i stället för ihoptjänade priser.

– Bara en SNURR får på den innersta rullen. – Rullens snurrhastighet påverkar inte spelresultatet.

Regler FÖR JACKPOTT

– Den progressiva jackpotten är tillgänglig i både övningsspel samt spel om pengar, men med olika pottar.

– Jackpottar utgör av fasta lägsta summa, som stiger när spelaren gör en insats i spelet. Jackpottleverantören lägger till en procentandel av spelarnas insatser för att expandera jackpotten, ihop med en procentandel i en återställningspott.

– Om någon vinner jackpotten återställs den till det saldo som finns i återställningspotten.

– När någon vinner en jackpott får alla andra lirare ett meddelande inom 30 sekunder igenom att jackpottsaldot blinkar.

– På bas av kommunikationsfördröjningar kan två lirare besegra jackpotten samtidigt. I så fall hanterar kundtjänst eventuella dispyter och jackpottleverantören betalar bägge spelarna det fullständiga beloppet.

– För att besegra måste en spelare utlösa bonusfunktionen.

– Jackpotten utdelas när en spelare når centrum på rullen.

Klicka här för att gå till Millionaires Club.

Färsk svensk innovation kan stoppa spridningendistribution av sjukhussjukan genom ytor

Smittstopp är ett bakteriedödande rengöringsmedel på sprayflaska. Smittstopp är direktdödande för MRSA sjukshussjukan. Man sprayar på och torkar av – färdigt.

När ytan är avtorkad har den en ultratunn hinna av plus laddad polymer (katjonisk polymer, en vattenlöslig plast). Denna osynliga beläggning skyddar i åratal genom sin positiva laddning. Ommeticillinresistenta stafylokocker är en variant av bakterien Staphylococcus aureus som förvärvat resistens mot meticillin samt penicilliner inom gruppen isoxazolylpenicilliner (sista chansen antibiotika) hamnar på ytan så dör det – för alla virus, bakterier och mikroorganismer är negativt laddade. Smittspridningen stoppas.

Detta ger unika potentiaöel att stoppa smittspridning mellan personal på arbetsplatser samt på offentliga platser. Ytan är absolut giftfri samt polymeren är certifierad för kontakt med livsmedel.

Smitta kan via luften hamna på en area – t ex på utsidan av en skyddsmask. Sedan tar bäraren av sig masken för att blossa alternativt äta en varmkorv och får via fingrarna i sig smittan. Eller sprider det fortsättningsvis till en telefon, strömbrytare alternativt annan yta så att fler smittas.

På arbetplatser kan man bearbeta telefoner, alla ytor man rör vid inne på toaletter, alla dörrvred, alla ytor i kök och matsalar och stoppa all smittspridning genom ytor.

Smittstopp tillverkas av Gert Strand AB i Svedala och är baserat på ny svensk teknik, katjonisk (positivt laddad) polymer.

Smittstopp utvecklades från begynnelsen därför att på ett billigt sätt bekämpa spridningen av sjukhussjukan. Ideén var att städpersonalen på lasarett bara skulle byta ut sina nuvarande rengöringsmedel mot Smittstopp. För nästan ingen tillkommande kostnad alls skulle smittspridning från utsatta ytor på toaletter och handtag stoppas.

Någon marknadsföring har inte gjorts så produkten borde vara okänd ändå kommer det allaredan beställningar, säger Gert Strand. Så vi antar på en enorm sug om några månader och har laddat opp med råvaror för stor produktion.

Intresset för den nya tekniken – som även fungerar som skydd mot stafylokocker, listeria, svampar och påväxter – är grandiost samt flera produkter är redan lancerade (Fulstopp, Tvärstopp m fl) och mer är under utveckling.

För ytterligare fakta: Newsdesk

Med en atomklocka har man alltid absolut koll på tiden

En atomklocka är den mest pålitliga tidsmätaren man någonsin kan gå efter. Den kan avsända ut radiovågor till andra klockor runt om i världen samt därmed se till att de evig stå sig tiden utan att man behöver ställa dem, sommar- som vintertid.

Tid är ett relativt begrepp, uppfunnet av människan. Det är ett enormt intressant ämne och kan få det att bedra inom en om man tänker på det nog länge. Allt i vår livsstil bestäms av tiden, när vi slaggar, är vakna, hurdan vi växer, äter, acceptera allt som handlar om hur vi för våra liv – och givetvis vår död. Utan tid skulle samhället som vi känner det fullständigt kollapsa.

Det finns också andra system som vi folk använder mycket, som metersystemet därför att mäta avstånd, och voltsystemet som mäter elektricitet. Båda dessa system är uppbyggda på tidräkning. En meter beräknas t ex på den sträcka som ljus bege i tomrum på 1/299792458 sekund. Utan exakt sekunduträkning skulle man alltså inte kunna ha ett fast mått för vårt metersystem. Då metersystemet kom till i slutet av 1700-talet räknades det självklart ut annorlunda. Då var det måttet emellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner samt måttet var betydligt mindre exakt.

Det finns olika sätt att räkna tid på, en sekund är samma sak som ett medellångt soldygn delat på 86400. Ett atomur mäter en sekund igenom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna takt är beständig så beräkningen är väldigt absolut. En vanlig atomklocka sägs ha en felmarginal på en sekund per 100 000 år, medans det också finns superatomur som används mycket i enormt ansträngande sammanhang och vars felmarginal är en sekund per tiotals miljoner år. Det är en ganska briljant utveckling från hur man med assistans av solklockor brukade bestämma tiden för blott ett litet antal århundraden sedan.

År 1949 byggdes den första atomklockan i USA. Den var inte lika tillförlitlig som de atomur vi tittar på idag, men banade vägen för den fantastiska teknologi vi tittar på i dagens atomklockor. Dock började tanken på atommätt tid ta design redan under 1800-talet.

Under en vanlig människas levnadstid, och under alla hans efterföljande arvingars, kommer nämligen ett atomur evig att stämma. I professionella kontext och därför att hålla internationell tid jämn används med atomklockor då det är det överlägset säkraste sättet av alla att avgöra tid.

Det finns radioklockor som ställs efter centrala atomklockor genom radiovågor. Dessa är lätta att erhålla tag på samt en fängslande art av klocka att ha hemma på väggen. Vissa av dessa har dessutom extrafunktioner som t ex visning av temperatur. De finns emellertid i många olika former, som t ex fasad ur, bordsur och digital ur. Har man en sådan hemma så behöver man aldrig mer oroa sig för att inte ha check på tiden.

Istället därför att anskaffa en egen atomklocka för en svindlande summa pengar, kan man istället anskaffa en radioklocka som styrs av stora atomur genom radiovågor. Idag man finna denna art av klockor online. Ideligen styrs de via en atomklocka i Tyskland, vilket ligger passande i närheten av oss i Sverige.

Kryddad vatten piggar upp på arbetsplatsen

Det blir allt vanligare att man installerar vattenautomater på arbetsplatser. Detta för att dom medarbetare skall ha access till friskt vatten i kylig temperatur under sina arbetspass.

Vi människor behöver dricka mellan en och två liter vatten per dag därför att våra kroppar ska fungera bra, och detta mått innefattat bara så länge man rör sig i vanligt klimat och sysselsätter sig med förhållandevis stillsittande aktiviteter. Om man transpirerar mycket, antingen man utsätts för höga temperaturer eller ansträngande aktiviteter, så skall man inmundiga mer vatten.

Vattnet är vår största samt viktigaste bit. Utan vatten lever vi inte i många dagar, medans vi kan gå utan mat i veckor utan att riskera livet. Människokroppen består till kring 60-70 % av vatten, en andel som varierar lite avhängig på kroppstyp och ålder. Igenom urin, svett och andningsånga sipprar vattnet ur kroppen hela tiden, det är eftersom det är så viktigt att fylla på vätskelagret regelbundet.

Vattnet i kroppen fyller mängder av funktioner, allt från rening av slaggprodukter och gifter, till smörjning av leder och transporthjälp av viktiga näringsämnen. Igenom att inmundiga mycket vatten stöder man kroppen att hålla sig bärkraftig, kry samt alert och om man slarvar med sitt vattenintag så märks det enormt fort – man blir less, flegmatisk samt långdragen i både anatomi samt hjärna, man kan också drabbas av migrän samt yrsel. Som flax är så är det enormt enkel att rätta till vätskebrist – det är blott att dricka mer vatten!

Flera av cheferna kring om i Sverige samt resten av världen har insett värdet av att deras anställda får i sig tillräckligt med vatten och vattenautomater med svalt, friskt vatten har funnits på marknaden ganska länge redan. Vatten kan dock upplevas en aning långtråkigt i längden samt allt oftare väljer vi bubbelvatten, alternativt till och med kryddad kolsyrat mineralvatten istället för jämnt, naturellt detsamma.

Detta har man insett och de flesta vattenautomater på arbetsplatserna har nu även kolsyra så att man ska kunna friskas upp av krispigt bubbelvatten om man så vill. Gert Strand AB har med sitt framgångsrika varumärke Aromhuset nu med tagit fram sex smaker som ska fungera till dessa vattenautomater ute på arbetsplatserna. Aromhusets smaker för kolsyrat vatten innehåller varken socker alternativt kemiska sötningsmedel och matchar därmed dagens hälsomedvetna människor.

De goda smakerna är äpple, granatäpple, melon, persika, hallon samt blåbär och kommer i 270 ml pumpflaskor. Ett pumptag är passande till en vanlig plastmugg på ca 15 ml samt 3-4 pumptag räcker till att krydda en halv liter kolsyrat vatten. Med detta smarta pumpsystem är det enkelt att fylla en gammal coca-colaflaska med gott, krispigt bubbelvatten och ta med sig dän till sin privata arbetsställe, alternativt svepa en liten platsmugg med uppfriskande vatten på stående fot.

Varje butelj med arom räcker till ca 58 liter vatten och är en enormt liten penningplacering för att bidra till sina anställdas hälsa samt harmoni på arbetsplatsen. Det är därjämte en ädel handling att ge något utöver det vanliga, en påvisat uppskattad detalj som känns lyxig.