Ligorna som ägnar sig åt ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en lång och bra checklista. ID-kapningsboken finns tillgänglig för lån som e-bok på biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden av boken för mer detaljer.
Läs mer här

ID-kapning drabbar offer i många olika led. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker via webben så behövs självklart datorkunniga personer i ligan, som kan genomföra blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att rigga falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha oerhört många, samt olika, ansikten – det finns flera steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan tillstånd, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret ting – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning eftersom man dels stjäl folks identitet och därnäst även handlar med den. Häleri förekommer också i samtliga de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera annorlunda anledningar, då och då kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att det ska vara genomförbart måste en person med kompetens att skapa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Stundtals läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är medarbetare i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en eller många falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I flera så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett lätt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med hjälp av lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan leda till allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undfly denna typ av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det vanligtvis även det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande företag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därefter varor av befintliga samt nya leverantörer. Man kanske också betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – alternativt redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att sälja vidare. Sedan plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier samt varor och försvinner. Kvar med samtliga skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en människa som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där det pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort samt koden till detta. Sedan slår man till – ofta på offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara skäl sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest gynnsam ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns vanligtvis åtskilliga led inblandade, en del ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med aningen blidare ögon. Det finns även en stor köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte jämt den som på olagligt sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella nätverk av denna typ, där ett långt led av skilda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därpå den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allting från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande eller försäljning av icke existerande varor alternativt tjänster i den stulna identitetens namn m.m.