ID-kapning – En historisk överblick

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medgiva att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det därför att denne behövde en egen, absolut ny, identitet – och för att stjäla någon annans tvingades man först eliminera offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att gömma väl därför att kringgå att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer och annan personlig information. Naturligtvis fanns det skilda bakomliggande anledningar för denna variant av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att komma undan sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli välställd.

ID-kapning via telefonen

När hemtelefonen hade blivit standard så började ID-kapningar att ske över telefonlinjen. Detta var det första teknologiska forumet för metodisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald människa med löften om arv, vinst eller andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna erhålla dessa pengar behövde man individuell upplysning för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att information som personnummer, adress och bankkontonummer var känslig – särskilt inte bredvid löften om hastig rikedom. Den bedragna förlorade i regel samtliga sina tillgångar, och fick i utbyte vanligtvis sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av samtliga ID-kapningsförsök via telefon, i jämförelse med omkring 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När människor hade fått nog med information samt varningar angående ID-kapning genom telefon så minskade de drastiskt i antal, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig upplysning om intressanta människor ur deras sopor, blev pappersstrimlaren tvärt omåttligt populär på kontor runt om i världen.

I boken förekommer en och bra checklista. Boken finns tillgänglig för lån som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer tips.
Vill Du veta mer Klicka Här

Nätet har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med internets storartade entré i våra liv är vår personliga information mer lättillgänglig än någonsin och oupphörligen kapas identiteter, både i Sverige samt i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning jämt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst och när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva samt billiga vis att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.