Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet före mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Med tanke på att hundar har ett väldigt känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det främsta steget att undersöka exakt var möglet förekommer.

Vanligtvis kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska få en rejäl träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker ihop med husse eller matte, personen som dessutom kommer att vara mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att verkställa dem, d.v.s. i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att finna och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att förstå vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det bästa sättet också det mest radikala, att helt enkelt undanröja allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Länk till mer data

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det viktigt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet noggrant med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är bra. Undanröja växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att lära sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk kollega i sin mögelhund.