Brett användningsområde för natriumkarbonat

Genom att använda natriumkarbonat kan man lätt ta bort fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är ganska enkelt. Man strör natriumkarbonat över en bit aluminiumfolie som man låter skyla botten på exempelvis en glasskål. Därefter är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noggrann med att borttaga grövre smuts och fett innan silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas I enlighet med den här metoden eftersom försilvring som kanhända riskerar att vara genombruten har en tendens att grunda mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och således bör man vädra utrymmen noga. Speciellt om hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna procedur väldigt skonsam i jämförelse med ifall putsmedel används. natriumkarbonat i vatten

När det bubblat färdigt och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Därefter ska det torkas och gnidas med en trasa. Om allt detta utförs så kommer silvret utan tvekan att tindra livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och emellanåt benämns ämnet också som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man ej får det i ögonen eftersom det kan leda till irritation. Ifall koncentrationerna av natriumkarbonat är mycket små är det heller inte farligt att inmundiga natriumkarbonat även om det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett starkt alkali. Det används exempelvis oerhört mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det normalt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan även framställas artificiell väg genom att sammansätta natriumklorid (salt) och ammoniak. Rikligt med naturligt natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika samt Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är passande för all slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande effekt på huden även ifall den inte är intensiv. Likväl rekommenderas att handskar och skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill köpa natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.