Kollodialt silver är lösningen på många fysiska åkommor

De allra minsta partiklarna i kollodialt silver kan vara mindre än 1000 nanometer. Kollodialt silver är således silver i en mycket finfördelad form. Rent silver är ofarligt för kroppen vilket har uppmärksammats inom hälsokostbranschen och således hastigt blivit populärt. Att det är ofarligt beror på att kroppen har ett effektivt utrensningssystem. Den mat vi äter och vattnet vi dricker består därutöver av silver som ju är ett naturligt grundämne.

Silver är en bakteriehämmande substans vilket upptäcktes redan i antikens dagar. I slutet av 1800-talet började man nyttja silver i olika mediciner som en antibakteriell substans. Dessa mediciner började sedan marknadsföras av läkemedelsindustrin.

Det har genomförts flera studier kring kollodialt silver och det har påvisats att silverjoner inte påverkar de goda de goda tarmbakterierna acidofilus och bifidus. Grampositiva mjölksyrabakterier har nämligen en tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa bakterierna.

Det kan bli tufft för silvret att penetrera stora samlingar bakterier i tarmen. De goda tarmbakterierna påverkas således inte negativt av mindre mängder kollodialt silver. Ifall man önskar att nå längt ner i tarmen så fyller man upp ett dricksglas med vatten och blandar i en matsked kollodialt silver. Det är relevant att häva i sig det snabbt för att silvret ska nå så långt ner i tarmen som möjligt. För ett bättre immunförsvar överlag så rekommenderas en tesked kollodialt silver om dagen.

För den som har skadat sig och drabbats av sår på kroppen är kollodialt silver effektivt för läkningen. Läkningsprocessen snabbas upp därför att silverjonerna bildar stamceller i området runtom såret. Det medför att såret i ultimata fall kan läka upp mot 50 % snabbare och dessutom utan att någon ärrvävnad uppstår. Vill man göra läkningen än mer effektiv bör man kombinera kosttillskottet MSM med kollodialt silver. MSM bidrar med svavel vilket är ett strukturskapande mineral. På så vis kommer läkningen snabbas upp ytterligare.

Har man bränt sig så är det fördelaktigt att nyttja kollodialt silver som hämmar smärtan och påskyndar läkning. Det kanske mest effektiva är att sänka ner hela den drabbade kroppsdelen i kollodialt silver men det går också bra att trycka en indränkt kompress mot det brännskadade området. Behandlar man sin brännskada i enlighet med denna metod så är det mycket udda att brännblåsor uppstår och smärtan klingar av snabbt. Huden kring det behandlade området brukar bli lite hårdare, men efter några dagar brukar förhårdnaden falla av.

Den som lider av Hepatit C tvingas mestadels ta starka mediciner vilka stundtals kan medföra biverkningar som kan upplevas som mycket besvärliga. För att hämma dessa virusnivåer kan man med fördel använda kollodialt silver. I vissa fall hämmas dessa nivåer så bra att de inte längre är mätbara. Även om de skulle vara mätbara så har det tillräckligt hämmande effekt som innebär att ett tämligen normalt liv kan levas.

Även vattenkoppor hos barn kan behandlas effektivt med kollodialt silver. Kliande utslag lindras om en tesked kollodialt silver intas varje eller varannan timme. Vill man vara säker på att vattenkopporna ska läka snabbare och också lindra ärrvävnad bör man faktiskt duscha huden med kollodialt silver med jämna mellanrum.

Urinvägsinfektioner är återkommande hos kvinnor. För dessa besvär är kollodialt silver hämmande. Det krävs inte mer än några teskedar kollodialt silver om dagen för att effekten ska bli förebyggande.

I tarmen kan stundvis en svamp som heter candida uppträda tillsammans med de goda bakteriestammarna. Candida kan dessvärre spridas ut i blodet när man ofta går på antibiotikakurer. Det medför att den drabbade får försämrad hälsa och får ett extra sug efter socker. För att avvärja den typen av spridning av candida så är kollodialt silver lösningen.

2,5 L Kolloidalt Silver

Den som har drabbats av kol upplever förmodligen en del bekymmer och att andningen känns svår är vanligt för många drabbade. Dock har kollodialt effekten att det lättar upp andningen hos personer som drabbat av kol. Det innebär att de inte behöver intaga lika mycket syrgas. Därtill dämpar silvret den pågående inflammationen i lungorna. Silvernanopartiklarna suger åt sig syre och hjälper till att transportera det ur kroppen. Läs mer på denna länk.

Herpes och Afte är andra bekymmer som kollodialt silver kan lindra. Man tar lite kollodialt silver på en bommullstops och trycker mot blåsan.