Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos samtliga människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan tilltagande ålder samt sträng träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att motverka eller dämpa slitage på leder samt brosk. Flera människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med ringa grad av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit helt å hållet fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat såsom naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. artrosbehandling.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

naturmedel mot artros

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska och ledbroskämnen öka. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullkomligt återställt.