Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att vara tvungen att uträtta en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa olika metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det finns betong som har påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan bruka för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en studie som Folksam nyligen med många av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Oerhört få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Dock får man betydligt bättre resultat genom det medel som visas på Här