Att sanera kan göras på diverse sätt

Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal skilda vis. Vilket vis man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det oftast med att man städar noga. För att bli kvitt med möglet kan man använda vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se även alltid över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet samtidigt som fogging sker, och att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men skänker i särklass det ultimata skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.

Vad bör man tänka på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp alternativt Fulstopp och undkomma få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs således vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, frånsett fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis lätt bli av med genom att rengöra kaklet noggrant med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid angeläget att se över ventilation i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Vad bör man tänka på inför renoveringen av huset?

För flera är det faktiskt enormt roligt att renovera hus. Det är dock inte jämt det blir som man har tänkt sig, och stundtals är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med enorma bekymmer som till sist kräver att man renoverar hela huset för att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte bara är tillräckligt med sanering.

Ett grundläggande tips när man funderar på att renovera sitt hus är att sätta sig ner och fundera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera eller måla om till att riva upp hela huset och praktiskt taget byta hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft samt kapital är man redo att lägga ner? Ifall man inte känner att man klarar av det man ska uträtta eller har nog med tid är det gynnsammare att anlita en hantverkare än att slita sig blodig över något som eventuellt ändå inte blir bra. Det är bra att fundera på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns enorma mängder saker som säljs av ett allt växande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan uträtta själv går omlott varandra. Det är ibland förståndigt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, ifall det är vettigt att göra det själv samt om det faktiskt är vad man vill ha?

Vid varje renovering behövs verktyg, förutom allt material man ska nyttja. Ifall man vill så finns det mesta hos diverse företag, men man ska helst fråga sig innan man spenderar flera tusen kronor på saker som man möjligtvis bara behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Flera firmor hyr ut maskiner, så som sågar samt golvslipar, vilket kan vara en bra idé att kolla upp.

När man bygger om och renoverar är det betydelsefullt att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen med tanke på att det är en tillväxtzon för mögel och annan mikrobiell påväxt. Ifall man renoverar på grund av just mögel alternativt fuktskador så är det väldigt angeläget att man ser över ventilationen med tanke på att det annars är hög risk för att möglet kommer åter.

Om mögelangreppet är så omfattande att man inte kan uppehålla sig i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att ges bidrag. Mögelsanering genom renovering och på så sätt byta allt det angripna materialet är det absolut bästa sättet att bli av med inte bara mögelsvamparna utan också deras sporer och mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortskrida vålla symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett måste. Då kan man ta det lugnt i valet av material och finna exempelvis ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag för köksluckorna. Det är då bra att tänka på att inte börja riva i allting utan arbeta stegvis – på så vis kan man leva och bo i huset samtidigt som man renoverar.

Det finns en massa komponenter att fundera på då man talar om att renovera hus, men främst bör man tänka på att det ska vara något som är roligt och som man vill göra – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med Fulstopp
.

Har du drabbats av hussvamp som du vill ta bort?

Det är inte varje gång som det är helt enkelt att bli av med hussvamp och oftast är det ett omständigt projekt. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är simpelt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger ofta latent i trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut farligaste för virke samt träkonstruktioner. Det har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att växa krävs det fukt och ofta är det åtskilliga svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det stundvis svårt att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Vanligtvis pratar man om dålig lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller alla gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i omgivning av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med assistans av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan resultera i att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om många miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas raskt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det absolut viktigaste att fundera på när det handlar om hussvamp är att reducera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på distans är att få det så torrt som genomförbart. Det är viktigt att understryka att torka inte tar död på hussvamp utan bara medför så att den går in i ett dvalliknande läge.

För att få bort hussvamp så måste man vara radikal – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort – ifall funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt av det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Vanligtvis är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!

Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på flera olika vis. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir oerhört svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det vanligtvis med att man städar ordentligt. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se också jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är enormt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så ska man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en särskild foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men ger i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.

Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att växa där det finns fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det förekommer mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga över fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver föga material för att bekämpa möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en hel inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en påtaglig mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att utöka där det finns fukt, så oftast har man inte endast besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta bort, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man anar att det förekommer mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga på fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synlig mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna och andningen.

Ifall man är oviss över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att åtgärda de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation samt isolering om det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har besvär med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan finna ett fotfäste.

En torr samt ren omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.

Fukt och mögel kan medföra skador på huset

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta orsaken till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det följaktligen viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att flera hus är dåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är dessutom viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka ordentligt innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att avlägsna även om de inte alltid förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man analysera orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ordentlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat eller vinäger (dock inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det avdunstas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, då medlen man använder också är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att fullständigt få bort inte bara svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.

Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är även en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inomhus när man inte använder den. Det för att motverka eventuella fukt och mögel och inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig stort samt luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödande utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppfatta lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö olika luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det dessvärre förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta en del andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur alla löstagbara dynor samt andra textilier och förvara dem inne. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en god idé att städa husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man använder husvagnen, därför att det då vanligtvis är många personer som lever på en oerhört liten yta, vilket kan medföra dålig lukt, fukt och i flera led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.