Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat vis till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka helt utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan resonera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligtvis brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som späs med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till det beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna mixa detta själv. Och det är precis detta som tillverkarna vill uppnå. Mer Info HÄR.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och därefter blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan efteråt spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man själv blanda kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att motverka alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas växa som badrum, källare och andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt vis kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller eftersom det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt då och då.