Upplev processen att brygga eget vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar producera gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara utförligt de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att producera vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar även om riktigt vin minsann ska innehålla vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är väldigt betydelsefullt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är utmärkt för att förädla vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol åt att slamma upp det. Reningen ska ske i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används åt att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett utmärkt redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren bör man ha i åtanke att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter består av annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att leda bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Klicka här för Spritessenser 32 ml till 2×75 cl

Det är värt för ordningens och processens skull att noggrant importera mätuppgifter i en ingående bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i omkring 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.