Stor tratt effektivt i många sammanhang

För att lättare kunna hälla över vätska från exempelvis en behållare till en annan så underlättas det om man har tillgång till en tratt, och i synnerhet en stor tratt. Typiska material på trattar är rostfritt stål eller plast.

När det handlar om större volymer vätska och flödet blir stort på grund av omfattande mynning på behållaren från vilken man häller, så hjälper en stor tratt till med att inget spill uppstår. Ett typiskt exempel är ifall man ska tappa över bensin i en behållare. I en sådan situation vill man inte gärna spilla då dropparna kan bli dyra. Ytterligare ett exempel på en situation då man föredrar en stor tratt är när man brygger vin hemma. Också då kan spill uppfattas som tämligen kostsamt i längden.

En tratt är formad som en kon och i början av den är öppningen som störst och det är även där man häller vätskan. Tack vare att tratten undertill smalnar av och tar skepnad som ett rör så blir det enkelt att kunna styra där man vill att vätskan ska hamna.

Konstruktionens primära syfte är att vätskan vanligtvis ska överföras till en behållare som har en liten mynning, i vilket röret ska få plats. Man bör tänka på att inte hälla för raskt och ge vätskan den tid som krävs för att strila ner. Annars blir tratten överfull och rinner över.

stor

Det är många som använder sig av tratt i olika situationer som uppstår i köket. En stor tratt är att föredra när man exempelvis ska tappa upp saft som man kokar alternativt hälla upp ingredienser. dunktratt. I de fall det är krångligt att komma åt med tratten kan man nyttja ett böjbart förlängningsrör. Oftast när man handlar en ny tratt så ingår ett förlängningsrör. Det kan vara extra bra att använda sig av ett förlängningsrör när man har en stor tratt eftersom den kan vara ohanterlig i vissa situationer.