Skydda dig mot ID-kapning

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det medför flexibel läsning omedelbart på skärmen om ett ämne som allt fler måste bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är väldigt insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte förstår vikten av att använda sig av åtskilliga lösenord på internet. Dessutom utvecklas oavbrutet nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för olägenheter som kan affektera ens liv på ett förkrossande sätt. Det kan även gälla näringsverksamheter. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och företag i att omfattande bedrägerier medför personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är dåligt, men personlig konkurs kanske är värst. Därtill kan en företagskonkurs i värsta fall medföra även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot företag så tecknar vanligtvis bedragarna olika kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs sedan till enorma summor pengar som därefter säljs vidare. Ett omfattande bedrägeri kan betyda att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin häpnad sedan får uppmaning att betala av. Bedragarna för över pengarna till konton som är svåra att efterspana och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det naturligtvis större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På samma sätt kan bedragren teckna SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna genomföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är oftast av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan till exempel fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit slarvig och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att många butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På internet har vi ganska mycket upplysning knuten till oss. En rutinerad bedragare kan få reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren uträtta enormt mycket elände. Det är inte endast på webben som man bör vara försiktig. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan utnyttjas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förhöja sin egen säkerhet på nätet? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan innefatta en eventuell ID-kapning? För att få bra och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.