Sanering med hjälp av Anticimex

Anticimex är möjligtvis det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa besvär brukar man vanligtvis hitta i badrum och övriga fukta utrymmen.

Privatpersoner och näringsverksamhet

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga varianter av insekter och småkryp som gör skada i hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar oerhört metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därnäst använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis oerhört besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så fort som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och antagligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra undersökning av hus och villor innan köp eller försäljning därför att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att fastslå ifall man slösas energi i onödan. Studier har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig lufttillförsel till bristfällig isolering. Mer info: På denna sajten.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.