Så framställer du vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det många goda tips och råd på hur man lyckas frambringa spännande viner hemma. Det är en signifikant och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en stor utveckling inom vinframställningen hemma. Flera kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i kontinuerlig takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flera nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar till att berika vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det många hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som avsikt att utmåla vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan även tjäna som bra underlag åt diverse vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen skojigt att förfina sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt trevlig hobby.

Många ägnar sig åt matlagning i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har många resonerat att det då och då är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att hälla i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera människor i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att ses och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Dessutom ger Erlandsen tips om att noga planlägga vinprocessen. Det är angeläget att skriva ner allting som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer allting komma i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor misstag. Dessvärre är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som kanske gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva ner allt som tillsätts och när i processen det händer. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att spåra vad som möjligen kan ha gått fel. Vill Du veta mer Klicka Här Kaffelikörer
En bryggjournal kan naturligtvis fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt utomordentligt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.