Nuretanolja – effektiv för golv

För både in – och utvändig målning är Nuretanolja lämplig. Det är exempelvis bra att använda oljan på underlag som är undermåligt bundet alternativt så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

Mer info här.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs främst på betonggolv och inte sällan behandlas golv i till exempel garaget eller i källaren. Och Nuretanolja funkar helt fantastiskt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hämma golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt minska damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett övrigt skäl som hänger samman med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra betydelsefullt i mer offentliga utrymmen som exempelvis i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det massor av olika produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som synnerligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en bra alkalibeständighet och även en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En god olja för dammbindning bör ha bra beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas bör vara ren och fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud före behandling sker. Nuretanoljan måste förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska genomföras.

Förutom att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar dessutom oljan med en blänkande samt skinande yta. Färgen ska bli grå och glänsande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Ibland kan det vara läge att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör jobba i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristande så är det ändå möjligt att jobba i utrymmet men då bör skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och före rengöring ska färg från verktygen avlägsnas. Genast efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är givetvis viktigt att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma emballage måste lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles enkelt att bedöma hur stora mängder Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt drygt 8-10 m²/liter. Clicka här nu för mer info

Ett bra råd för ultimata resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de ska få chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas alternativt syras så finns det en omfattande risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt vis.