Natriumkarbonat

Ett av världens viktigaste och mest använda ämne i världen är natriumkarbonat vars kemiska formel är Na2CO3. Natriumkarbonat släpper ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Substansen är ofarlig vid beröring med huden, men kan vålla irritation i ögonen. I låga koncentrationer är det heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat.

Natriumkarbonat kännetecknas som ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver. Det används i pulverform åt tillverkning och räknas som ett starkt alkali. Det används mycket i glastillverkning, för kemisk bearbetning samt i tvåltillverkning.

Natriumkarbonat förekommer naturligt på jorden men det kan dessutom tillverkas. Det finns stora fyndigheter i till exempel USA, Botswana, Kina, Mexiko, Indien, Sydafrika och Turkiet. Vid tillverkning av natriumkarbonat blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Natriumkarbonat passar utmärkt för rengöring av tyngre smuts. Dock är det något frätande så det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon. I vanligt tal brukar natriumkarbonat även kallas tvättsoda som då och då kan finnas att inhandla i dagligvaruhandeln.

Annars finns det ofta i färgaffärer och kan då även kallas målarsoda. Vid sökning på nätet efter t.ex. var köper man natriumkarbonat
hamnar man oftast på hembryggning.se som har ett jättesortiment natriumkarbonat. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det finns dessutom goda förutsättningar att få rent silver med hjälp av natriumkarbonat. Innan man påbörjar processen bör man tänka på att rengöra silvret noggrant. Det får inte finnas någon smuts eller fett kvar. Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål och häller på kokanade vatten tillsammans med natriumkarbonat.

Det silver som sedan ska rengöras doppas ner i skålen så att det kommer i omedelbar kontakt med foliet. Det börjar bubbla omedelbart men det slutar efter ett tag. Det brukar vanligen ta några minuter. Beläggningarna på silvret bör nu ha avlägsnats. Ta därefter upp silvret och skölj av det med kallt vatten och torka och gnid med en trasa.

Processen är effektiv på så sätt att silvret inte slits på samma sätt om putsmedel hade använts. Det beror på att silvrets beläggning som består av silversulfider omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir med andra ord till gas. Se därför till att ventilera ordentligt ifall det är hårt oxiderat silver som ska behandlas.

En varning bör dock utfärdas för att behandla nysilver ihop med natriumkarbonat. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten ger då mörka fläckar.