Natriumkarbonat – utmärkt för rengöring

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få bort beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie ska täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att sedan tappa över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts samt fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör bearbeta nysilver enligt den här metoden. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten tenderar att ge mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma stund som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som sker i vattnet är en väldigt verkningsfull process. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att lufta ordentligt – i synnerhet ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden innebär att silvret inte slits på samma sätt som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och skölja det med kallt vatten och torka och gnida med hjälp av en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan retning i ögonen uppkomma. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga.

Det relativt grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är typiskt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier eftersom det räknas som ett kraftfullt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden natriumkarbonat cas
är inom glas- och tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan även produceras konstgjord väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en syntetisk process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara en aning frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte ovanligt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då vanligen under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.