Mögel i hus, ett allt vanligare bekymmer

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i flera år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även vanligtvis upp av oljepanna. Det är en kostsam och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man dessutom risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de oftast lämnas alldeles utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta åtskilliga gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av dålig lukt, men då används självfallet andra medel än vid mögelsanering. Läs mer här.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då ges man även bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det angeläget att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att fixa komponenter som dålig ventilation.