Läs gratis e-bok om ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en fasansfull tanke för många. Det är enormt mycket som är knutet till en persons identitet. Det är din personliga fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan bör ha möjlighet att utföra. Det kan handla om att exempelvis utföra bankärenden eller beställa varor eller tjänster på internet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man upptäcker att bankkontot är länsat eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte bara drabbar andra människor och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att ana förloppet. Det finns faktiskt all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristande skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om oaktsamhet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att uteslutande använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på internet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du nyttjar så kan det bli enormt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för enkla lösenord. Helst ska man blanda små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till extremt stor nytta för de som har funderingar kring hur man bäst skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tvekan om. Infolänk: www.idpansar.se

Många verkar anta att ID-kapningen närapå uteslutande händer genom internet. Det är en felaktig uppfattning då ID-kapning mycket väl kan ske på mer traditionella vis. Det kan exempelvis förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma åt på så sätt.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte enbart om de annorlunda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan även om betydelsefulla åtgärder för att motverka kapning. Självfallet tar boken upp en del självklara åtgärder som att ha skilda lösenord samt byta ut dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att hindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli varse om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara uppmärksamma på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man agera preventivt och notera registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns självfallet mängder av ytterligare råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass betydelsefull bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek genom deras plattformar på nätet.