Hemmagjort vin

I enlighet med EU:s definitioner får vin endast kallas vin om det framställs på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är föreliggande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden samma procedur men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Utöver vinframställning på mångahanda bär är det även typiskt förekommande att man brygger vin på varierande frukter eller juicekoncentrat av olika slag. Länk till mer info Gin

Vinframställning hemma är en spännande process att följa. I fall då man inte brygger utifrån en komplett vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär eller frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det alldeles ypperligt att plocka bär åt en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Relevant i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha hygienisk utrustning och också rent vatten. Orenheter, föroreningar eller annat i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall förstöra vinet helt å hållet. Det är följaktligen en god idé att tillämpa aktivt kol för att förädla vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror helt å hållet på kolets kvalitet, dess yta i kvadratmeter per gram samt porstruktur. Effektivt är att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att tillämpa pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen förekomma i rumstemperatur.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ca 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa genom vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är färdig så måste vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan mycket väsentlig del av utrustningen är en oechslemätare som är till åt att mäta upp sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid enbart sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess skilda mängder extraktämnen utslaget. Det är viktigt att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därnäst ned oechslemätaren för att sedan läsa av värdet. Glöm inte bort att anteckna samtliga data och helst föra en grundlig och detaljrik bryggjournal. Det är viktigt att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta således såklart också smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i omkring 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är klar.