Förberedelser för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse före vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det stundvis influera slutresultatet markant.

Först och främst ska man bringa struktur i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över alltsammans som ska köpas. På så sätt får man en solklar överblick och eliminerar risken att undgå något väsentligt. Granska även att den utrustning som ska användas är fräsch och att den givetvis funkar.

Att vara bra rustad kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därjämte undgår du att möjligen tappa humöret på vägen. Läs därför noga samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför nästa bryggning. Mer Info HÄR Jäst – Turbojäst

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk om du till exempel lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt lokalisera moment och tänka om inför nästa bryggning.