Få bort mossan på taket med grön fri på ett skyndsamt samt enkelt sätt

Det där med mossa, lavar och alger brukar vara en mardröm för de flesta. Nu är det inte så besvärligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man skall välja grön fri är att detta blir billigare än andra val (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är väldigt brant så är det viktigt att man anlitar en yrkesmässig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det lura flera faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan växa genom tegelpannor och resultera I frostsprängning varpå man kan få bekymmer med bitar som lossnar samt faller ned.

Mossa kan likaså leda till fuktskador som skadar både tak samt hus. Det här är en typ av fara som kan bli väldigt dyr ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar byta färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter som Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för personer samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan leda till ännu mer mossa nästa säsong.

Produkter som är effektiva samt funkar bra mot mossa på hustak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är så småningom av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man lätt får bort med en bra takskrapa. Detta innebär lite mer arbete men det kan vara det värt då behandlingen ger en långvarig effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan införskaffa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Alternativt använda Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att handla.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren och under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan affektera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva processa mer än en gång per år om man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det många som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att erhålla ett hållbart resultat är det relevant med god förbehandling.