E-bok om ID-kapning

Att falla offer för bedragare är naturligtvis en mardröm för den som drabbas. Idag kan man inte vara helt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att kapa en identitet. Det är högst skrämmande men ett faktum som man måste ha i åtanke med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone någorlunda trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en god förutsättning eftersom man då ges större inblick i vad som måste åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren kommer över känslig information om sitt offer. Det kan vara upplysning som kan användas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren ansöker om lån i offrets namn. Den som saknar en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt skrämmande.

En bedragare kan uppnå en hel del innan den blir upptäckt, och med tämligen limiterad information är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är någonting som de genomför på ett mycket enkelt sätt.

Det gäller att vara ytterst noggrann med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktig erfaren bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är också vanligt att ID-kapning sker på nätet eftersom omfattande del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är således absolut nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De bör helst innefatta både små och stora bokstäver samt siffror och olika tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självfallet också angeläget att tänka på att ha så många annorlunda lösenord som möjligt för skilda inloggningar. Det försvårar markant för en eventuell bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle innebära förödande konsekvenser.

Det är inte endast privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan också företag. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en oerhörd omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast olika kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går givetvis med detsamma ner i bedragarens ficka.

Det är svårt att redogöra kortfattat för alla typer av tillvägagångssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den absolut vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill veta mer och önskar ha konkreta tips på vad man måste tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar samt konkreta tips på hur man bäst skyddar sig. Det är en enormt betydelsefull bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok genom landets alla bibliotek.