Destvatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destillerat vatten är dricksvatten som igenom destillation har gjorts om till rent från lösta och uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i typiskt, odestillerat vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas samt övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ner i ett rent kärl.

Destillerat vatten har stor bruk i tekniska och experimentella sammanhang som måste ha vatten samt där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt ger beläggningar på metall som vanligt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på flaska.

För någonting mindre krävande applikationer eller processer används ofta avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Fråga: riskabelt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Nej, det är inte farligt för människor att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker mycket mer än ett par liter vatten om dagen, måste emellertid inte dricka avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt p.g.a. idrottsutövning eller arbete i varm ett klimat.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller nog med mineralämnen, hurså tillskott av salttabletter alternativt analog kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destvatten

Djurläkare, tandläkarpraktiker, lab, läroanstalter, doktorer och sjukhus steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta nyttjar man en mycket bra vattendestillationsapparat från destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i åravis om inte i decenier.