Brygg ditt eget vin hemma

Nu för tiden har vinsatser för hemmabruk med tillhörande utrustning utvecklats avsevärt, och det har blivit betydligt enklare att brygga sitt vin. Det är dock viktigt att noggrant planlägga sin bryggning för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Inom den traditionella vinindustrin ska vindruvor användas för att det i enlighet med EU:s definitioner ska få kallas vin. Men när vin framställs i hemmet är det typiskt att brygga på allehanda bär och frukter.

Ifall man använder sig av exempelvis bär så skall de först krossas och blandas med vatten. Det är betydelsefullt att kärlet är noggrant rengjort inför förjäsning. Tänk på att gallra undan dåliga bär och rensa undan kvistar. Minsta lilla kvist kan förvrida den förväntade smaken på vinet. Kvistar gör därjämte vinet syrligare vilket kan bidra till mögel.

På jästpaketen brukar det stå hur hög sockerhalten bör vara i vinsatsen. För att mäta sockerhalten används en ochelemätare. Vanligtvis får man hälla i socker då bären inte är söta nog. Ifall vinet ligger i jäsning kan det finnas relativt mycket kolsyra i provet som måste undan för att mätvärdet ska bli bra. Det blir vanligtvis inkorrekt densitet på provet när det är kolsyra.Läs mer här Liköressenser 50 ml till 2,25 liter

Genom att vispa vinet i ett litermått inför provtagning kan man emellertid få bort en rejäl mängd av kolsyran. Tänk dessutom på att tappa upp provet utan rester av frukter eller bär då det är faktorer som likaså påverkar densiteten.

När förjäsningen är färdig ska musten silas över till ett nytt kärl – ett s.k. jäskärl. Var noggrann med att inte få med något annat än bara vätska ner i jäskärlet. Pressa ur den sista saften ur bären för att få mer smak. Vinet ska jäsa i ca 2-4 veckor beroende på vilken sort av vinsats det är. Exempelvis så påverkar jästtypen tiden.

Tappa därefter upp vinet och filtrera det. Ha i vinsvavla för att vinet ska konserveras bättre. Häll i ytterligare en aning vinsvavla efter en månad och vänta därefter en månad till innan upptappning av vinet.

Var strikt med att skölja ur hinkar samt kärl noggrant efter användning. Det ultimata är att använda oparfyrmerade rengöringsmedel om man inte vill riskera att dofter ska sitta kvar. När vinet ska provsmakas är det utmärkt att ha ett fat att placera skopor, mätglas och oechslemätaren på. Locket till hinken bör placeras rättvänd på en större skål så att föroreningar inte kommer i förbindelse med den sida som befinner sig inåt i hinken.

I över 30 år har Gert Strand AB haft erfarenhet av hembryggning, och erbjuder ett enormt utbud som hjälper dig att nå målet. Företaget har specialiserat sig i synnerhet på vinsatser för vinbryggning, och har som utgångspunkt att bryggning ska vara simpelt. De levererar samma produkter till den etablerade vinindustrin men erbjuder även mer anpassade produkter för hemmabruk utan att för den skull tumma på kvaliteten. Gert Strand AB saluför också aktivt kol och speciell vinjäst som är produkter som många hemmabryggare använder sig av.