Vid problem med astma kan en luftrenare vara ett effektivt hjälpmedel

Personer som lider av sjukdomen astma kan få en bekvämare miljö att leva i med hjälp av en luftrenare.

Astma är en sjukdom som är i luftvägarna hos en individ och gör det svårt för den drabbade att andas. Orsaken till sjukdomen är en inflammation som man får i luftrören.

Hos barn som har sjukdomen är det vanligt att astman beror på en allergi de har mot t.ex. frömjöl, kvalster och pälsdjur. Hos äldre kan det agera om t.ex. tobaksrök och parfymer.

För både barn och äldre kan det främja att ha en luftrenare i hemmet, på jobbet eller i klassrummet som rensar luften ifrån de föroreningar som påverkar just dem.

Det finns flertal olika luftrenare att välja bland samt de har olika funktioner i olika användningsområden. Det handlar om att finna den som passar exakt din situation.

Luftrenare är effektiva när det handlar om att rensa luften från t.ex. bristfällig lukt, tobaksrök samt andra partiklar som kan förvärra ens respiration.

En luftbehandling är viktig, speciellt i ens hem, där man spenderar mycket av sin tid. Även om du inte kan se det som flyger runt i luften omkring dej, betyder det inte att de oönskade föroreningarna inte har en dålig effekt på den som andas in de där.

När du letar efter en luftrenare för t.ex. hemmet, finns det en del saker som man kan kolla efter:

Undersök t.ex. om den luftrenare som du är intresserad av kan rensa dän exakt de ämnen som du inte vill hava i din luft, såsom virus, tobaksrök, pollen, bakterier eller dålig arom.

Olika luftrenare som finns tillgängliga ute på marknaden:

Luftrenare som använder sig av jonisator teknik är väldigt praktiskt när man vill rensa dän olika partiklar i luften. Denna typ av luftrenare är även väldigt praktiskt mot små partiklar som kan vara en aning svårare att få tag i. En jonisator fungerar genom att den släpper ut joner i luften. Jonerna sprider sig samt dra till sig olika partiklar. När en partikel fäster sig till en jon kommer den att ändra sin laddning vilket i sin tur gör så att andra partiklar vill boja sig på den. Och när det har fästs förbund tillräckligt många partiklar, så kommer den att bliva så tung att den faller direkt ned på golvet samt andra platser runt om i rummet. Detta gör det enkelt för en att bara gå in samt damma dän de där.

Luftrenare som arbetar med ett hepafilter är bäst i försök när det handlar om att uppsnappa alla sorters partiklar i ett kammare, ca 99.9 % av de som flyger runt. HEPA filter står för High efficiency particulate air filter och utvecklades först i USA för att motverka luftburna radioaktiva ämnen från att de skulle spridas vidare. Ett hepa filter består av fibrer som ligger tät intill varan, sist i en luftrenare. De tar hand om luftfiltreringen av den luften som inte tidigare har hanteras samt jobbar med att fånga upp de sista partiklarna.

För de som lider av astma finns det valet av en luftrenare som kan rensa luften samt göra det enklare att andas i ditt eget hem.