Päron mer nöjda med privat drivna förskolor

Föräldrar med barn i oberoende förskolor är mer nöjda med verksamheten än päron till barn i kommunala förskolor. Det visar en besiktning som Svenskt Näringsliv presenterar idag.

Vinst går inte före kvalitet bland privat drivna förskolor, hävdar Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

I undersökningen tillfrågas omkring 1000 slumpvis utvalda dagisföräldrar med förskolebarn om bland annat personaltäthet, förutsättningar för inlärning samt evolution därtill tillgång på pedagogiskt stoff. I samtliga undersökta faktorer skänker föräldrar till barn i fristående förskolor ett högre bedömning till verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor.

– Undersökningen visar att förskoleföräldrar generellt sett är mycket nöjda med privat drivna förskolor, säger Anders Morin, chef för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Skillnaderna är statistiskt säkerställda i nästan alla avseenden som undersökts. Även kommunala förskolor tillåts i de majoriteten avseenden, men inte alla, goda betyg.

Störst avvikelse emellan enskilt samt kommunalt drivna förskolor syns när man frågar om föräldrarna menar att det finns tillräckligt med anställd vid förskolan. 74 procent av föräldrarna i privat drivna förskolor anser att det finns tillräckligt med personal medans bara 52 procent av föräldrarna på kommunala förskolor anser det.

– Det stämmer alltså inte att enskilt drivna förskolorna skulle prioritera vinst före kvalitet. Detta blir särskilt tydligt när undersökningen visar att föräldrar till barn på privat drivna förskolor är mer nöjda med både personaltäthet samt tillgång på pedagogiskt stoff. Undersökningen stärker därmed tesen om att det är igenom att erbjuda duktig kvalitet som avans är genomförbart, uttalar Anders Morin.

Dom enskilt drivna förskolorna får även avgörande förbättring omdömen när det gäller lärandet. 79 procent av föräldrarna till barn på privat drivna förskolor instämmer i påståendet att förskolan ger de bästa förutsättningarna för inlärning samt evolution, medans 62 andel av föräldrarna till barn på kommunala förskolor instämmer.

Undersökningen är den första som jämför kundnöjdhet emellan enskilt drivna och allmänt drivna förskolor på riksnivå. Undersökningen, som är utförd av Ipsos, bygger på enkätsvar från cirka 1000 slumpvis utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn.