Med en atomklocka har man alltid absolut koll på tiden

En atomklocka är den mest pålitliga tidsmätaren man någonsin kan gå efter. Den kan avsända ut radiovågor till andra klockor runt om i världen samt därmed se till att de evig stå sig tiden utan att man behöver ställa dem, sommar- som vintertid.

Tid är ett relativt begrepp, uppfunnet av människan. Det är ett enormt intressant ämne och kan få det att bedra inom en om man tänker på det nog länge. Allt i vår livsstil bestäms av tiden, när vi slaggar, är vakna, hurdan vi växer, äter, acceptera allt som handlar om hur vi för våra liv – och givetvis vår död. Utan tid skulle samhället som vi känner det fullständigt kollapsa.

Det finns också andra system som vi folk använder mycket, som metersystemet därför att mäta avstånd, och voltsystemet som mäter elektricitet. Båda dessa system är uppbyggda på tidräkning. En meter beräknas t ex på den sträcka som ljus bege i tomrum på 1/299792458 sekund. Utan exakt sekunduträkning skulle man alltså inte kunna ha ett fast mått för vårt metersystem. Då metersystemet kom till i slutet av 1700-talet räknades det självklart ut annorlunda. Då var det måttet emellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner samt måttet var betydligt mindre exakt.

Det finns olika sätt att räkna tid på, en sekund är samma sak som ett medellångt soldygn delat på 86400. Ett atomur mäter en sekund igenom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna takt är beständig så beräkningen är väldigt absolut. En vanlig atomklocka sägs ha en felmarginal på en sekund per 100 000 år, medans det också finns superatomur som används mycket i enormt ansträngande sammanhang och vars felmarginal är en sekund per tiotals miljoner år. Det är en ganska briljant utveckling från hur man med assistans av solklockor brukade bestämma tiden för blott ett litet antal århundraden sedan.

År 1949 byggdes den första atomklockan i USA. Den var inte lika tillförlitlig som de atomur vi tittar på idag, men banade vägen för den fantastiska teknologi vi tittar på i dagens atomklockor. Dock började tanken på atommätt tid ta design redan under 1800-talet.

Under en vanlig människas levnadstid, och under alla hans efterföljande arvingars, kommer nämligen ett atomur evig att stämma. I professionella kontext och därför att hålla internationell tid jämn används med atomklockor då det är det överlägset säkraste sättet av alla att avgöra tid.

Det finns radioklockor som ställs efter centrala atomklockor genom radiovågor. Dessa är lätta att erhålla tag på samt en fängslande art av klocka att ha hemma på väggen. Vissa av dessa har dessutom extrafunktioner som t ex visning av temperatur. De finns emellertid i många olika former, som t ex fasad ur, bordsur och digital ur. Har man en sådan hemma så behöver man aldrig mer oroa sig för att inte ha check på tiden.

Istället därför att anskaffa en egen atomklocka för en svindlande summa pengar, kan man istället anskaffa en radioklocka som styrs av stora atomur genom radiovågor. Idag man finna denna art av klockor online. Ideligen styrs de via en atomklocka i Tyskland, vilket ligger passande i närheten av oss i Sverige.