Färsk svensk innovation kan stoppa spridningendistribution av sjukhussjukan genom ytor

Smittstopp är ett bakteriedödande rengöringsmedel på sprayflaska. Smittstopp är direktdödande för MRSA sjukshussjukan. Man sprayar på och torkar av – färdigt.

När ytan är avtorkad har den en ultratunn hinna av plus laddad polymer (katjonisk polymer, en vattenlöslig plast). Denna osynliga beläggning skyddar i åratal genom sin positiva laddning. Ommeticillinresistenta stafylokocker är en variant av bakterien Staphylococcus aureus som förvärvat resistens mot meticillin samt penicilliner inom gruppen isoxazolylpenicilliner (sista chansen antibiotika) hamnar på ytan så dör det – för alla virus, bakterier och mikroorganismer är negativt laddade. Smittspridningen stoppas.

Detta ger unika potentiaöel att stoppa smittspridning mellan personal på arbetsplatser samt på offentliga platser. Ytan är absolut giftfri samt polymeren är certifierad för kontakt med livsmedel.

Smitta kan via luften hamna på en area – t ex på utsidan av en skyddsmask. Sedan tar bäraren av sig masken för att blossa alternativt äta en varmkorv och får via fingrarna i sig smittan. Eller sprider det fortsättningsvis till en telefon, strömbrytare alternativt annan yta så att fler smittas.

På arbetplatser kan man bearbeta telefoner, alla ytor man rör vid inne på toaletter, alla dörrvred, alla ytor i kök och matsalar och stoppa all smittspridning genom ytor.

Smittstopp tillverkas av Gert Strand AB i Svedala och är baserat på ny svensk teknik, katjonisk (positivt laddad) polymer.

Smittstopp utvecklades från begynnelsen därför att på ett billigt sätt bekämpa spridningen av sjukhussjukan. Ideén var att städpersonalen på lasarett bara skulle byta ut sina nuvarande rengöringsmedel mot Smittstopp. För nästan ingen tillkommande kostnad alls skulle smittspridning från utsatta ytor på toaletter och handtag stoppas.

Någon marknadsföring har inte gjorts så produkten borde vara okänd ändå kommer det allaredan beställningar, säger Gert Strand. Så vi antar på en enorm sug om några månader och har laddat opp med råvaror för stor produktion.

Intresset för den nya tekniken – som även fungerar som skydd mot stafylokocker, listeria, svampar och påväxter – är grandiost samt flera produkter är redan lancerade (Fulstopp, Tvärstopp m fl) och mer är under utveckling.

För ytterligare fakta: Newsdesk