Färsk antibakteriell handtvål fortsätter beskydda mot svininfluensan H1N1 efter handtvätt

Vanilj kaffearom

Smittstopp Antibakteriell Handtvål är den första i den nya generationen desinficerande handtvålar som fortsätter skydda mot smitta efter handtvätt.

Smittstopp Antibakteriell handtvål decinficerar händerna vid handtvätt. När man torkat händerna med ark (handdukar är stora smittspridare, bör plockas bort under pandemin) alternativt låtit händerna lufttorka så finns det kvar en molekyltunn film av hudvänlig katjonisk polymer.

Katjonisk polymer är positivt laddad, svininfluensavirus A H1N1 är negativt laddade, fastnar på ytan paralyseras och dör.

Skyddet sitter kvar tills det svettas eller nöts dän, opp till två timmar.

Något längre beskydd skänker Smittstopp Handdesinfektion, det blir en lite tjockare film kvar då man inte torkar av alternativt sköljer fräscht som vid handtvätt ,man lufttorkar alltid händerna när man använder Smittstopp handdesinfektion. Ett skydd opp till flera timmar.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål för handtvätt togs från begynnelsen fram för att användas tillsammans med Smittstopp Ytor mot sjukhussjukan MRSA, multiresistenta bakterier MRB med mera som sprids inom våra lasarett. Tanken var att man på sjukhusen bara skulle behöva byta preparat och utan tillägg arbetskostnader för renhållning drastiskt begränsa smittspridningen. För detta utvecklades en serie produkter.

Smittstopp Ytor skyddar ytor opp till flertal år. Detta är en desinficerande rengöringsspray med efterskydd av katjonisk polymer. Det är inte äktenskaplig utan svaga elektriska laddningar, som en magnet, laddningarna upphör aldrig. Skyddet sitter kvar till det nöts bort, blir täckt av smuts alternativt neutraliseras av främmande ämnen.

Sjukshuset behöver bara byta ut nuvarande rengöringsspray mot Smittstopp – ingen extra arbetskostnad. Sjukhuset antagligen tillåts städfirman att göra detta avgiftsfri för städpersonalen kommer att sluta smittas av vanliga bakterier och smittämne (salmonella, influensa) vid toastädningar, mindre personalbortvaro för städfirman.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål utvecklades därför att; om tvättställ på toaletter är skyddade med Smittstopp Ytor och man använder vanlig (anjonisk/negativt laddat) tvål så neutraliseras (det katjoniska/positivt laddade) eller falna antagligen skyddet på kranar samt diskbänk på de fläckar tvållöddret träffar.

Alla normala tvålar och rengöringsmedel är anjoniska. Smittstopp Antibakteriell Handtvål är katjonisk och en syntetisk tvål. Samtidigt som handtvålen dödar smitta på den som tvättar händerna samt sätter ett efterskydd på händerna – så kvarstannar smittskyddet från Smittstopp Ytor på vasken samt kranarna även om det kommer handtvål på de där.

Smittstopp Handdesinfektion utvecklades för att ge längsta möjliga efterskydd på sker och är idag den enda handdesinfektionen med efterskydd.

Efterfrågan på våra produkter är enorm samt det har vi varit förberedda på. Vi har bunkrat opp stora mängder katjonisk polymer och andra ingredienser och även lagt beställningar framåt i tiden.

Dock har vi ställts inför ett oförhappandes bekymmer. Pga pandemin hinner inte flasktillverkarna med. Beställningar på 500 ml PET pharmaflaskor är gjorda hos 2 olika tillverkare men bägge är försenade. Får vi inte flaskor inom några veckor så tillåts vi försöka finna en annan, kanske inte lika attraherande flaska. Lyckas inte detta antagligen vi inte kan leverera, uttalar Gert Strand, direktör på Gert Strand AB.

Alla produkter som visas i webbutiken allt-fraktfritt.com kan vi leverera samt vi gör allt vi kan för att få fler flaskor före befintligt depå tar slut. Mer info finns på Newsdesk.