Desinficerad – desinfektion

Handsprit, för desinfektion av händerna, på en sjukhustoalett

Desinfektion är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats eller avdödats, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer reducerats så mycket att smittrisken eliminerats. I ramen för desinfektion kan också behandling av luft samt vatten för att hindra överföring av smitta anses falla. Desinfektion är det mellersta ledet i triaden rengöring – desinfektion – sterilisering.

Innehåll

* 1 Historik

* 2 Metoder för desinfektion

* 3 Områden för desinfektion

o 3.1 Livsmedelsproducerande industri

o 3.2 Dagligvaruhandel

o 3.3 Restauranger samt storhushåll

o 3.4 Sjukvårdsinrättningar

o 3.5 Farmaceutisk samt biomedicinsk industri

o 3.6 Desinfektion av brunnar, vattenledningar, dricksvattencisterner och simbassänger

o 3.7 Andra yrkesmässiga områden med behov av desinfektion

o 3.8 Desinfektion i hemmen

o 3.9 Huddesinfektion och sårdesinfektion

* 4 Desinfektionsmedel

o 4.1 Krav på desinfektionsmedel

o 4.2 Värmedesinfektion

o 4.3 Kemisk desinfektion

o 4.4 Stråldesinfektion

o 4.5 Desinfektion igenom filtrering

* 5 Typer av desinfektion

* 6 Sammanfattning

* 7 Se även

* 8 Referenser

Historik

Betydelsen av desinfektion uppmärksammades främst av förlossningsläkaren Ignaz Semmelweiss i Wien 1847, emedan han var ansvarig för en förlossningsavdelning. Han fann att barnsängsfeber överfördes igenom avsaknad av handhygien, samt att den avdelning där medicinstudenter arbetade och där man inte tvättade händerna emellan patienterna och, framför allt, emellan obduktioner samt patienter, hade mycket hög frekvens av barnsängsfeber medans den avdelning, där barnmorskor, som hade rutinen att tvätta händer, stod för behandlingen hade dramatiskt lägre frekvens. Trots mycket entydiga fakta tog det mycket lång tid att övertyga den konservativa läkarkåren om betydelsen av desinfektion.

Det senaste som hänt inom desinfektionen är att Gert Strand AB introducerat en ny generation desinfektionsmedel som verkar framåt i tiden. Flera av dessa säljs under namnet Smittstopp.

Metoder för desinfektion

Metoderna för desinfektion är:

* Värmedesinfektion: antingen med torr alternativt våt värme. Den effektivaste av de där är fuktig värme, antingen med varmt vatten eller med ånga. För hushållsändamål kommer i första hand kokning i fråga, medan institutioner använder dedicerade apparater (spoldesinfektorer alternativt diskdesinfektorer).

* Kemisk desinfektion: med bruk av något lämplig desinfektionsmedel.

* Stråldesinfektion: med joniserande strålning alternativt med UV-strålning, i första hand för desinfektion av luft samt ytor i lokaler men med i viss utsträckning för mindre mängder känsliga ämnen, t ex kryddor för att skydda mot förruttnelse.

* Filtrering: för behandling av vätskor samt gaser, i första hand för behandling av luft.