Bristfällig brandsäkerhet – svensk forskning kan ge Europa säkrare bussar

2009-03-06 13:24

Dålig brandsäkerhet – svensk forskning kan ge Europa säkrare bussar

Approximativt en procent av alla bussar vart år råkar ut för brandincidenter. Det senaste exemplet på en tragisk haveri är bussbranden i närheten av Hannover i november 2008, den värsta bussolyckan i Tyskland på 16 år, emedan 20 människor brändes inne. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har härförleden avslutat ett stort projekt om brandsäkerhet i bussar. Projektet har genomförts på förordnande av Transportstyrelsen (före detta Vägverket) samt Statens Vegvesen i Norge med anledning att analysera bussars brandsäkerhet och att ta fram rekommendationer till förbättringar.

Sprider sig snabbt

– Tiden från att bussen börjar brinna tills en full övertänd brand kan vara mycket kort. Det här ställer krav på flink evakuering av passagerarna alternativt verkningsfull brandsläckning i ett tidigt skede före det är för sent, säger Dr Björn Sundström, forskare på SP.

De flesta bränder startar i bussens motorrum, men sprider sig relativt snabbt in i bussens passagerarutrymmen. Det rör sig om minuter samt moderna inredningsmaterial gör sedan att branden i passagerarutrymmet kan spridas mycket fort.

SP har gjort brandförsök i full skala med en hel buss samt i liten skala med bl.a. inredningsmaterial i passagerarutrymmet. Fullskaleförsök visade att rök snabbt fyllde passagerarutrymmet följt av en övertändning av hela bussen.

För låga krav på stoff

Dagens krav innebär att inredningsmaterialen endast behöver fixa ett lätt vågrät flamspridningsprov. Det är omvittnat otillräckligt eftersom även brandtekniskt dåliga stoff blir godkända. Kraven för exempelvis flyg och tåg är betydligt högre. SP har engagerats internationellt och vi har som teknisk expert presenterat ett norsk/svenskt förslag för FN i Genève på ett nytt samt bättre provningsförfarande av dessa material.

Skräckscenario med bussbrand i tunnel

– En brinnande omnibuss i en tunnel är ett skräckscenario. En sådan eld skulle enkel kunna utvecklas till en katastrof alldenstund den rappa brandutvecklingen gör det svårt att beläggning utrymma tunneln före temperatur, rök samt giftiga gaser når dödliga nivåer, säger Björn Sundström. I projektet studerades flera olika möjligheter för att förbättra brandsäkerheten i bussar, bl.a. hurdan man skall avskilja motorrummet från passagerarutrymmet samt hur man kan använda system för detektion samt automatisk släckning.

Länsförsäkringar dröjer efter stallbrand

Publicerad 27 oktober 2010

En brinnande buss antände stallbyggnaden samt gjorde de lite mer än 20 hästarna på Ramsta Gård hemlösa. Sex veckor senare har försäkringsbolaget Länsförsäkringar ännu inte löst situationen. – Följden har blivit att vi dagligen bryter mot Djurskyddslagen, säger Jannica Wadell, som tillsammans med sambon Krister driver företaget Jawas AB.

Mer info: Land