Årets influensa samt dess symtom

Influensan kommer årligen och skapar oro, på grund av detta bör man veta om influensa samt dess symtom, komplikationer som visas hos människan i förväg.

Influensan är en virussjukdom som smittar oss periodiskt varje vintertid. Den har kapaciteten att smitta både folk och olika djurarter. Inför varje influensasäsong bör man vara beredd igenom att immunisera sig i god tid.

Varje år skapar detta smittämne en epidemi samt den kommer inte i samma skepnad varje år utan ändras hela tiden. Tack vare detta är det nödvändigt att tillverka ett nytt influensavaccin för att möta just det nya årets influensa.

Influensan har haft flera utbrott igenom tiden i olika länder runt om i världen. Man har absolut hört talas om Hongkonginfluensan , Ryska snuvan eller den Spanska sjukan. Eller svininfluensan som härförleden drabbade världen år 2009 samt har sitt ursprung i Mexico.

Influensa och dess symptom:

Det finns olika tecknen som tyder på att en person har blivit smittad av influensan. Ett litet antal av de tecknen som visas är för alla muskelvärk, en feber som stiger fort över 40 grader, huvudvärk samt man får även problem med luftgångarna som leder till att man hostar.

Hos barn som har blivit smittade tittar på man symptomer av bekymmer med mag- och tarmkanalen. De får diarré och kräkningar. Men däremot brukar de återhämta sig ganska fort.

Hos äldre personer är det lite avvikande, de brukar få en komplicerad lunginflammation igenom att bakterier har lagt sig i deras luftgångar. Det är exakt tack vare dessa lunginflammationer att överdödligheten finns hos äldre personer.

Influensans smittämnen som skapas i en person lägger sig i själva strupen, sedan kan de enkelt spridas vidare i första hand som en luftburen droppsmitta. Men den kan även enkelt överföras från individ till person via kontakt. Inkubationstiden för influensan är kort och kommer att visa sig allaredan efter cirka en till tre dagar.

Vaccin mot den nya influensan:

Som smittskyddsinstitutet rekommenderar bör vi ta ett vaccin i god tid mot influensa. Man måste vara beredd före en annalkande epidemi. Vaccinet är först samt framförallt rekommenderad för personer som kan drabbas tillägg spänt jämfört med andra tack vare olika medicinska skäl, som t.ex. en individ som har hjärt- samt lungsjukdomar.

Vaccinet för årets influensa kommer att beskydda oss folk mot tre olika influensavirus vid namnet svininfluensan, influensa B samt Hongkonginfluensan.

Influensavaccin biverkningar:

Det finns dessvärre en del biverkningar som kommer med ett influensavaccin. T.ex. kan omkring 5 % av de personer som får vaccinet känna mjukhet, svullnad samt rodnad, men det försvinner normalt efter 2-3 dagar. Utav de personer som får vaccinet kan även 1-2 procent få biverkningar som leder till en enkel feber som sysslar med i ungefär ett dygn.

För eder som vill förberedda er finns det även andra sätt som kan hjälpa en från att bliva smittad. Ett litet antal av de don som rekommenderas vid en influensasäsong är att ha en ordentlig handhygien, som man kan åstadkomma enkelt med assistans av den nya generationen antibakteriella handtvålar och desinfektionsmedel . Man bör även undvika personer givetvis som är allaredan sjuka utav influensan, men det finns inget bättre val än att bara vaccinera sig.

Vaccinera dig i god tid innan en influensa symtom visar sig.