Vad innebär Ketos?

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ned fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost såsom Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och följaktligen börjar fettlagret i kroppen dra ihop sig. För att produktionen av keton ska komma igång ska mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen samt insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder oftast till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och för den skull minskar man i vikt. Man gör sig således av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att känna extrema hungerskänslor. För bättre effekt gäller det att finjustera sin kost, och när man når högst hormonell verkning av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen förfärande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som händer i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så sätt att den är anpassad att tåla kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska kunna använda det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Självklart förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid lätt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men å andra sidan behöver man inte vara i konstant ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är emellertid en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för om man tillfälligt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att enkelt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns även urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – fastän man håller sig till en strikt kolhydratkost i enlighet med Atkins. För att få bättre resultat bör man inte bara undfly alla uppenbara kolhydratkällor som till exempel pasta, ris samt potatis. Man ska också hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av överdriven föda av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan resultera i att insulinet i kroppen förhöjs och det blir därför svårt att hamna i ketos.

Istället bör man således äta sig mätt genom att addera mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten innebär nämligen att man känner sig mättare. Det innebär dessutom att man äter mindre protein. köpa ketonstickor.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos eftersom det är förenat med stora risker som kan vara livshotande. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.