Vilka för- respektive nackdelar finns inom Atkinsmetoden?

De som ägnar sig åt atkinsmetoden går antingen ner I vikt I samma utsträckning eller mer än de som är dedikerade åt andra bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig över en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens växling av metabolismen utan snarare därför att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

På grund av att Atkinsdieten medför ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så sätt minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur medför en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till otaliga slutsaster vad gäller Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en studie som jämför tre skilda dieter. En kategori av försökspersonerna åt mat med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt vegetabilier. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, grönsaker samt frukt. En tredje grupp åt enligt Atkinsmetoden och drog ner rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier i jämförelse med de två övriga grupperna. Emellertid förekom det en del fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att observera. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades även en utökad risk för Atkinsbantarna att drabbas av skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Å andra sidan så visade det sig att den kategori som intog lägre fetthalt uppvisade minst förändring vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en minskning av det goda kolesterolet och dels en förhöjning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan leda till en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Mer atkinsinfo här

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man får dock ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba vissa medan andra inte alls. Dessutom kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Om man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det innebära att det blir besvärligt att ta sig igenom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första moment. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är betydelsefullt att beakta att kroppen vänjer sig vid att i större grad förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Vissa experter menar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och förhöja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att tillämpa fett istället för kolhydrater som primär upphov för energi kan innebära att det uppstår problem med njurarna samt kan medföra gikt och huvudvärk.