Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna

Flera som upplevt mögel känner till att det ofta bildas en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är även en lukt som man ständigt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att distribuera möglet, men de kan också framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka när man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig lufttillförsel och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland viktigt att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det finns.

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därefter torka av med mycket med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det förångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och arbetsamt, men det enda sättet som medför så att man blir fullständigt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.