Lite fakta om olika typer av alto högtryckstvätt

Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Samtliga vet vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen blott om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är oerhört intressant är att nästan alla nya högtryckstvättar har någonting som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med bildats ett helt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då enbart kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn åt ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Närapå alla har vi kanske en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom väldigt funktionell till det mesta; man kan utföra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog bara fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan under sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man ska dock akta sig för att bruka högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och direkt exponering mot betong då det faktiskt kan förvärra läget.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar lite energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd lort samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt mycket varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig oftast av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar därför mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Studier har visat att nyttjande av en alto högtryckstvätt för vanlig rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden samt terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte bara på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.