Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är även en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inomhus när man inte använder den. Det för att motverka eventuella fukt och mögel och inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig stort samt luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödande utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppfatta lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö olika luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det dessvärre förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta en del andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur alla löstagbara dynor samt andra textilier och förvara dem inne. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en god idé att städa husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man använder husvagnen, därför att det då vanligtvis är många personer som lever på en oerhört liten yta, vilket kan medföra dålig lukt, fukt och i flera led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.