Fukt och mögel kan medföra skador på huset

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta orsaken till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det följaktligen viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att flera hus är dåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är dessutom viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka ordentligt innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att avlägsna även om de inte alltid förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man analysera orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ordentlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat eller vinäger (dock inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det avdunstas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, då medlen man använder också är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att fullständigt få bort inte bara svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.