Tee tree oil är ett effektivt naturläkemedel som härstammar ifrån Australien

Det finns flertal i världen som söker en verkningsfull behandling mot olika hudproblem som kan uppstå. En lösning som har använts sedan en lång tid tillbaka är tee tree oil som är en godkänd produkt av Läkemedelsverket i Sverige.

Tee tree oil har är en eterisk smörja som har den positiva egenskapen som är att den enkelt kan bliva direkt applicerad på huden vid behandlingar. Andra oljor som är direkt applicerade på huden har lett till brännskador.

Tea tree olja som har en desinficerande funktion kan motverka olika bakterier och virus som kan drabba en person. Men den används först samt främst för att behandla olika hudområden som är inflammerat eller kliar, t.ex. kan de som har psoriasis samt utslag använda denna smörja. Men de som har eksem måste vara försiktig att inte använda det direkt på huden.

Historian om tee tree oil:

Tee tree kommer från trädet Melaleuca alternifolia och det var aboriginerna i Australien som först använde sig av tea tree. De krossade dens blad samt behandla olika sår skador och skrubbsår.

Namnet tea tree uppfanns inte förrän år 1770 då den brittiska utforskaren James Cook bestämde sig för att göra en dryck ur dens långa blad som han hade funnit i våtmarkerna i Australien. Cook insåg att tea tree hade förmågan att bota skörbjugg samt kunde användas även vid olika andra situationer angående hälsan. Tee tree var så verkningsfull att den var rekommenderad att finnas i ens husapotek, speciellt i ens förbandslåda.

Fordom kunde man finna tea tree oljan enbart vid den Australienska kusten, men nu kan man även finna den runt om i världen eftersom många har börjat bruka den själva.

Tee tree oil är inte enbart begränsad till människor utan har även används för behandlingar hos husdjur. Den har ansetts vara väldigt effektiv mot loppor och inflammerade pälsfläckar som olika djur kan drabbas av. Fast det finns en viktig punkt som man måste vara försiktigt med när man behandlar kreatur samt det är att använda en liten mängd av oljan eftersom de gillar att slicka sig själv och kommer absolut att föra tungan över på de behandlade områdena.

Tee tree är ett naturläkemedel som kan användas för att t.ex. behandla acne, insektbett, klåda och skärsår.

Tee tree oil kan även användas till olika andra områden:

Bortsett från behandlingar hos människor och husdjur kan även tea tree oljan användas som ett rengöringsmedel. Dens starka arom gör den till ett verksamt och säkert alternativ som kan enkelt döda mögel och mjöldagg.

När tee tree oil är ångdestillerat kan den användas för att fabricera mediciner i olika former, som ex: badolja, deodoranter, tvål, tandpasta och för de som söker finns det även tee tree oil i schampo och hårbalsam som stöder till med mjäll samt klåda huvudsvål.

Några risker med tee tree oil:

Tea tree oil kan påverkas av ljus samt värme och därmed leda till att huden hos somliga ofta blir irriterat. Det är rekommenderat att inte använda oljan längre än en månad och man måste vara försiktig vid användning med denna produkt.

Tea tree olja (Tee tree oil) är ett effektivt naturläkemedel som hjälper dig vid olika behov.

Vid problem med astma kan en luftrenare vara ett effektivt hjälpmedel

Personer som lider av sjukdomen astma kan få en bekvämare miljö att leva i med hjälp av en luftrenare.

Astma är en sjukdom som är i luftvägarna hos en individ och gör det svårt för den drabbade att andas. Orsaken till sjukdomen är en inflammation som man får i luftrören.

Hos barn som har sjukdomen är det vanligt att astman beror på en allergi de har mot t.ex. frömjöl, kvalster och pälsdjur. Hos äldre kan det agera om t.ex. tobaksrök och parfymer.

För både barn och äldre kan det främja att ha en luftrenare i hemmet, på jobbet eller i klassrummet som rensar luften ifrån de föroreningar som påverkar just dem.

Det finns flertal olika luftrenare att välja bland samt de har olika funktioner i olika användningsområden. Det handlar om att finna den som passar exakt din situation.

Luftrenare är effektiva när det handlar om att rensa luften från t.ex. bristfällig lukt, tobaksrök samt andra partiklar som kan förvärra ens respiration.

En luftbehandling är viktig, speciellt i ens hem, där man spenderar mycket av sin tid. Även om du inte kan se det som flyger runt i luften omkring dej, betyder det inte att de oönskade föroreningarna inte har en dålig effekt på den som andas in de där.

När du letar efter en luftrenare för t.ex. hemmet, finns det en del saker som man kan kolla efter:

Undersök t.ex. om den luftrenare som du är intresserad av kan rensa dän exakt de ämnen som du inte vill hava i din luft, såsom virus, tobaksrök, pollen, bakterier eller dålig arom.

Olika luftrenare som finns tillgängliga ute på marknaden:

Luftrenare som använder sig av jonisator teknik är väldigt praktiskt när man vill rensa dän olika partiklar i luften. Denna typ av luftrenare är även väldigt praktiskt mot små partiklar som kan vara en aning svårare att få tag i. En jonisator fungerar genom att den släpper ut joner i luften. Jonerna sprider sig samt dra till sig olika partiklar. När en partikel fäster sig till en jon kommer den att ändra sin laddning vilket i sin tur gör så att andra partiklar vill boja sig på den. Och när det har fästs förbund tillräckligt många partiklar, så kommer den att bliva så tung att den faller direkt ned på golvet samt andra platser runt om i rummet. Detta gör det enkelt för en att bara gå in samt damma dän de där.

Luftrenare som arbetar med ett hepafilter är bäst i försök när det handlar om att uppsnappa alla sorters partiklar i ett kammare, ca 99.9 % av de som flyger runt. HEPA filter står för High efficiency particulate air filter och utvecklades först i USA för att motverka luftburna radioaktiva ämnen från att de skulle spridas vidare. Ett hepa filter består av fibrer som ligger tät intill varan, sist i en luftrenare. De tar hand om luftfiltreringen av den luften som inte tidigare har hanteras samt jobbar med att fånga upp de sista partiklarna.

För de som lider av astma finns det valet av en luftrenare som kan rensa luften samt göra det enklare att andas i ditt eget hem.

Luftrenare är din metod mot smutsig luft

Luftrenare finns tillgänglig för att hjälpa de individer som har bekymmer med att luften som de andas in är alkoholpåverkad med antingen bakterier, pollen, virus etc.

Luftrenare tillverkas för att läggas in i ett kammare som t.ex. i ditt vardagsrum eller kanske i ditt kontor på jobbet. Den rensar bort don som finns i luften som man helst inte vill andas in. En luftrenare hjälper till att rensar bort olika don som kan få en person att må dåligt, t.ex. kan det handla om tobaksrök, allergener och damm. En luftrenaren stöder tillsammans med t.ex. ett luftfilter att minska mängden av dessa i luften. De assisterar dej i att klara den luftbehandling som önskas.

Det finns olika luftrenare som hjälper till med olika problem som kan finnas med luften i ett rum. T.ex. kan du välja emellan därnäst luftrenare:

Luftrenare med jonisator:

En luftrenare med jonisator jobbar först och framförallt med att bekämpa partiklar. Denna luftrenare fungerar genom att den sprider negativa joner i luften. De partiklar som finns runt om i luften kommer att fastna på dessa joner. Samt när en partikel fastnar så förändrar den laddning samt kan få andra partiklar att fästa sig på den. Detta leder till att det skapas högar som sitter förbund samt till slut faller ned för att de blir för krävande tillsammans. Dem faller ner från luften samt hamnar på golvet och andra platser där man enkelt kan damma av de där sedan.

Luftrenare med ozongenerator:

En ozongenerator arbetar effektivt med att rensa dän dålig arom. Men däremot rekommenderas det att inte använda en ozongenerator i hemmet, tack vare att den producerar farliga nivåer av ozon.

Luftrenare med olika filtersystem, som mikrofilter samt hepafilter:

HEPA står för High Efficiency Particulate Air. En luftrenare med ett hepafilter stöder de som lider av allergi samt astma. En som t.ex. lider av överkänslighet får ofta problem av partiklar i luften som allergener beredvilligt fäster sig på. Det handlar ofta om t.ex. dammallergi, pälsdjursallergi samt känslighet som man kan få ifrån mögel i huset. Med hjälp av en luftrenare som jobbar med ett hepa filter kan antalet partiklar som har allergener fäst på sig minskas. Det är en perfekt överkänslighet och astma luftrenare som även är bäst i test.

Luftrenare med aktivt kol:

Aktivt kol är kol som kan användas i en luftrenare efter att den finfördelats så att kolet får en så stor yta som möjligt. En luftrenare med aktivt kol fungerar genom att den låter luften gå förbi genom ett kolfilter, där den sedan renas. Om du har bekymmer med dålig arom eller tobaksrök så är det en luftrenare med aktivt kol som ger just den effekt som du söker.

Luftrenare med UV-ljus:

En luftrenare med UV-ljus är bäst i test när det handlar om att döda olika virus, bakterier och mögelsporer. UV-ljuset i en luftrenare är skyddat samt kan bara drabba de mikroorganismer som finns i luften. Det funkar genom att UV-ljuset skadar mikroorganismernas DNA samt den kan även få andra cellskador att uppstå. Den dödar eller steriliserar de som är i luften.

Det finns som sagt olika luftrenare samt det handlar om att finna exakt den som matchar dej och din belägenhet. Alaska helautomatiska luftrenare finns fraktfritt på allt-fraktfritt.com. Alaska kåänner själv av luftkvaliten och behandlar efter behov. För ett år sedan kostade en motsvarande luftrenare över 10.000 kr, Alaska har verkligen sänkt priset rejält för helautomatiska luftrenare.

Luftrenare finns tillgängliga för att hålla din luft ren och även assistera de som lider av t.ex. astma och allergi.

Årets influensa samt dess symtom

Influensan kommer årligen och skapar oro, på grund av detta bör man veta om influensa samt dess symtom, komplikationer som visas hos människan i förväg.

Influensan är en virussjukdom som smittar oss periodiskt varje vintertid. Den har kapaciteten att smitta både folk och olika djurarter. Inför varje influensasäsong bör man vara beredd igenom att immunisera sig i god tid.

Varje år skapar detta smittämne en epidemi samt den kommer inte i samma skepnad varje år utan ändras hela tiden. Tack vare detta är det nödvändigt att tillverka ett nytt influensavaccin för att möta just det nya årets influensa.

Influensan har haft flera utbrott igenom tiden i olika länder runt om i världen. Man har absolut hört talas om Hongkonginfluensan , Ryska snuvan eller den Spanska sjukan. Eller svininfluensan som härförleden drabbade världen år 2009 samt har sitt ursprung i Mexico.

Influensa och dess symptom:

Det finns olika tecknen som tyder på att en person har blivit smittad av influensan. Ett litet antal av de tecknen som visas är för alla muskelvärk, en feber som stiger fort över 40 grader, huvudvärk samt man får även problem med luftgångarna som leder till att man hostar.

Hos barn som har blivit smittade tittar på man symptomer av bekymmer med mag- och tarmkanalen. De får diarré och kräkningar. Men däremot brukar de återhämta sig ganska fort.

Hos äldre personer är det lite avvikande, de brukar få en komplicerad lunginflammation igenom att bakterier har lagt sig i deras luftgångar. Det är exakt tack vare dessa lunginflammationer att överdödligheten finns hos äldre personer.

Influensans smittämnen som skapas i en person lägger sig i själva strupen, sedan kan de enkelt spridas vidare i första hand som en luftburen droppsmitta. Men den kan även enkelt överföras från individ till person via kontakt. Inkubationstiden för influensan är kort och kommer att visa sig allaredan efter cirka en till tre dagar.

Vaccin mot den nya influensan:

Som smittskyddsinstitutet rekommenderar bör vi ta ett vaccin i god tid mot influensa. Man måste vara beredd före en annalkande epidemi. Vaccinet är först samt framförallt rekommenderad för personer som kan drabbas tillägg spänt jämfört med andra tack vare olika medicinska skäl, som t.ex. en individ som har hjärt- samt lungsjukdomar.

Vaccinet för årets influensa kommer att beskydda oss folk mot tre olika influensavirus vid namnet svininfluensan, influensa B samt Hongkonginfluensan.

Influensavaccin biverkningar:

Det finns dessvärre en del biverkningar som kommer med ett influensavaccin. T.ex. kan omkring 5 % av de personer som får vaccinet känna mjukhet, svullnad samt rodnad, men det försvinner normalt efter 2-3 dagar. Utav de personer som får vaccinet kan även 1-2 procent få biverkningar som leder till en enkel feber som sysslar med i ungefär ett dygn.

För eder som vill förberedda er finns det även andra sätt som kan hjälpa en från att bliva smittad. Ett litet antal av de don som rekommenderas vid en influensasäsong är att ha en ordentlig handhygien, som man kan åstadkomma enkelt med assistans av den nya generationen antibakteriella handtvålar och desinfektionsmedel . Man bör även undvika personer givetvis som är allaredan sjuka utav influensan, men det finns inget bättre val än att bara vaccinera sig.

Vaccinera dig i god tid innan en influensa symtom visar sig.

Eteriska oljor som tea tree hjälper dej med olika hälsosituationer

Eteriska oljor har existerat i över 6000 år samt används t.ex. tack vare sina effektiva resultat vid situationer med hälsan som folk kan hava. Oljan utvinns ifrån olika delar av en antal olika sorters växter som finns i det gröna. Somliga eteriska oljor används för att förstärka ens immunförsvar, vissa för hudproblem och en del används i psykologiska sammanhang.

En av de eteriska oljor som används ofta numera är den så kallade tea tree oljan. Den härstammar från Australien och kommer från trädet Melaleuca alternifolia.

Den användes först av aboriginerna i Australien som krossade dens bark och blad för att behandla olika sår skador och skrubbsår. Den eteriska oljan fick namnet tea tree när den brittiska utforskaren James Cook fann den. Han skulle använda dess ark för att göra en dryck samt upptäckte att bladen hade förmågan att bota skörbjugg samt att den även kunde användas vid andra hälsoproblem.

Tea tree olja började användas runt om i världen genom folk som själv odlade den. Oljan hade en effektiv behandling mot olika hudproblem, men även en desinficerande roll som kan motverka olika virus samt bakterier.

Tea tree olja är godkänd av Läkemedelsverket i Sverige och används för att t.ex. behandla olika hudområden som är inflammerat eller kliar. Det är ett naturläkemedel som är verkningsfull på att behandla finnar, psoriasis, eksem, klåda samt skärsår.

Tea tree olja ingår även i flertal olika hudvårdsprodukter som badolja, hudlotion, schampo, deodoranter och ansiktsvård.

Användningen av eteriska oljor gjorda av tea tree är bred, t.ex. kan du använda det mot spruckna hälar och solsveda. Själva blodgenomströmningen ökar med tea tree oljan samt gör så att hudrodnaden, ömheten samt svullnaden vid solsveda lägger sig fort. Oljan är även effektivt vid mygg och andra insektsbett, den har en klådstillande samt bedövande effekt som stöder en snabbt.

Det är viktigt att man känner till hurdan man använder oljan rätt. För det första måste man förstå att den kan användas när den är i utspädd form tillsammans med 9 delar barnolja eller olivolja. Sedan är det viktigt att inte använda det längre än en månad om man använder det hela tiden på stora områden.

Det finns ett litet antal risker med användningen utav tea tree olja samt det är att den kan påverkas av ljus och hetta. Detta kan leda till att huden ofta blir irriterat, så man måste vara försiktig vid behandling med denna olja.

Tee tree oil har en positiv egenskap som är att man kan direkt applicera det på huden, jämfört med andra oljor som leder till brännskador om man applicerar de där direkt.

Andra användningsområden för eteriska oljor som tea tree:

Bortsett från att använda det vid behandlingar hos människor så är den även

verkningsfull hos husdjur. Den är bra mot loppor samt inflammerade pälsfläckar.

Den fungerar även bra som ett effektivt rengöringsmedel. Om du har bekymmer med mögel eller mjöldagg så är tee tree oljan ett perfekt val. Dens starka doft dödar de där enkelt.

Det finns flera olika eteriska oljor att använda sig utav i världen idag och en av de där är tea tree oljan som ger dig effektiva resultat i olika områden.

Hem med hög belåningsgrad har lägre del rörlig bolåneränta

Hushåll med bunt belåningsgrad har i lägre extension valt rörlig bolåneränta samt de svenska hushållen oroar sig i liten extension för sin bolånesituation. Det konstateras i en rapport som Hans Lind samt Maria Kulander på KTH har tagit fram på uppdrag av Mäklarsamfundet, Statens bostadskreditnämnd, Nordea samt Bluestep bostadslån. Studien genomfördes under våren 2009 och bygger på knappt 400 villaköpares attityd till sitt boende. Enkäten vände sig till hushåll i Stockholmsregionen som köpt sitt hus under perioden januari-maj 2008.

Rapporten undersöker bland annat sambandet mellan hög belåningsgrad och flexibel kontra fixerad ränta. Rapporten kommer fram till att hem med bunt belåningsgrad i lägre extension har valt rörlig bolåneränta. Drygt 40 procent av de ljudlig belånade hushållen angav att de hade mer än 80 procent av sina bolån med rörlig ränta. I den totala gruppen var analog nummer 52 procent.

Vidare visar rapporten att endast 2 procent av de tillfrågade känner stor bävan för sina boendekostnader, 13 procent hade viss bävan, medans 85 procent inte oroade sig alls. En acceptabel förklaring är att inkomstnivån varit relativ hög bland de hushåll som köpt under den aktuella tiden.

Genom rapporten belades även en rad andra information, bland annat att den klassiska villaköparen är en barnfamilj med två barn. Vidare uppgav majoriteten, 55 procent att de innan köpet av villan sålt en bostadsrätt.

* – Undersökningen är intressant ur flera aspekter. Vi var intresserade av att granska om det finns skillnader mellan olika grupper, exempelvis beroende på lön, om man redan tidigare ägt en bostad eller beroende på hur mycket man lånat, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Övriga slutsatser i rapporten

* Stora skillnader i hurdan man amorterade. 60 procent av de svarande amorterade ingenting.

* Den genomsnittliga belåningsgraden var 63 procent.

* Hälften hade hela lånet med rörlig ränta och 14 procent hade allt bundet.

* De med bunt belåningsgrad hade en lägre del med rörlig ränta.

* 54 procent av de svarande uppgav att medias nyhetsrapportering var ganska viktigt i hushållets påverkan till beslutet av hurdan man tecknade sitt kredit.

* Den typiska husköparen var en stam där de vuxna var över 30 år med ett eller två barn under 18 år.

Inlägg: allt fler blir missnöjda med bankerna och detta har gett en ytterligare lånemarknad med högre duglighet samt högre räntor. En kund till marknadsledaren på denna marknad är så belåten att han nu på lanapengarse.se rekommenderar folks som vill låna vilket ökar deras chanser att låna.

Hushåll med bunt belåningsgrad har lägre del rörlig bolåneränta

Hushåll med hög belåningsgrad har i lägre extension valt rörlig bolåneränta samt de svenska hushållen oroar sig i liten extension för sin bolånesituation. Det konstateras i en redogörelse som Hans Lind och Maria Kulander på KTH har tagit fram på uppdrag av Mäklarsamfundet, Statens bostadskreditnämnd, Nordea samt Bluestep bostadslån . Studien genomfördes under våren 2009 samt bygger på knappt 400 villaköpares inställning till sitt boende. Enkäten vände sig till hem i Stockholmsregionen som köpt sitt hus under perioden januari-maj 2008.

Rapporten undersöker bland övrigt sambandet mellan stor belåningsgrad och rörlig kontra fixerad ränta. Rapporten kommer fram till att hushåll med hög belåningsgrad i lägre utsträckning har valt flexibel bolåneränta. Drygt 40 procent av de ljudlig belånade hushållen angav att de hade mer än 80 procent av sina bolån med rörlig ränta. I den totala gruppen var analog siffra 52 procent.

Vidare visar rapporten att bara 2 procent av de tillfrågade känner enorm oro för sina boendekostnader, 13 procent hade viss oro, medan 85 procent inte oroade sig alls. En rimlig förklaring är att inkomstnivån varit relativ hög bland de hushåll som köpt under den aktuella tiden.

Genom rapporten belades även en rad andra fakta, bland övrigt att den klassiska villaköparen är en barnfamilj med två barn. Vidare uppgav majoriteten, 55 procent att de före köpet av villan sålt en bostadsrätt.

* – Undersökningen är fängslande ur flera aspekter. Vi var intresserade av att granska om det finns skillnader mellan olika grupper, till exempel beroende på inkomst, om man redan tidigare ägt en bostad eller beroende på hur mycket man lånat, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Övriga slutsatser i rapporten

* Stora skillnader i hur man amorterade. 60 procent av de svarande amorterade ingenting.

* Den genomsnittliga belåningsgraden var 63 procent.

* Hälften hade hela lånet med rörlig ränta och 14 procent hade allt bundet.

* De med bunt belåningsgrad hade en lägre del med rörlig ränta.

* 54 procent av de svarande uppgav att medias nyhetsrapportering var ganska viktigt i hushållets influens till beslutet av hur man tecknade sitt kredit.

* Den typiska husköparen var en stam där de vuxna var över 30 år med ett eller två barn under 18 år.

Inlägg: allt fler blir missnöjda med bankerna samt detta har gett en ytterligare lånemarknad med högre duglighet och högre räntor. En avnämare till marknadsledaren på denna marknad är så nöjd att han nu på lanapengarse.se rekommenderar folks som vill låna vilket ökar deras chanser att låna.

Maffig smak av lala är en riktig hit i kaffet

Maffig smak av lala är en riktig succé i kaffet

Aromhuset släpper fyra aromer för kaffe, däribland lala. Att ha en stänk chokladarom i sitt kaffe skänker en spektakulär upplevelse samt vetskapen om att man inte tillsätter en enda kalori gör den ännu bättre. En mustig, djup smak av choklad känns lyxigt, en lyx man med Aromhusets Choklad kan unna sig varje dag.

De allra flesta älskar lala och lejonparten vuxna är kaffedrickare, choklad och fika i sammansättning gör att smakupplevelsen förhöjs då de tar fram det bästa i varandra, man skulle kunna kalla dessa två komponenter en «match made in heaven».

Lala samt fika är separat inte blott världens kanske mest spridda samt uppskattade substanser, utan även en oslagbar kombination. En andel mörk choklad till kaffet är det mer än några som älskar och går man till finare kaffebarer är det just så en riktig bägare fika brukar serveras – med en chokladbit vid sidan om. Detta gäller förvisso i synnerhet den traditionella koppen fika – den heta, svarta som bränner på en aning på tungan.

Idag är kaffebegreppet betydligt mer omvälvande, det är en hel kultur som har fått djupt fäste i hela världen. Var man än far så bjuds man på fika och kraven på drycken blir fler samt fler. Människors smak är givetvis delad och det finns en uppsjö olika vis att tillaga samt inmundiga denna mörka dryck. I varma länder är det vanligt att man dricker sitt fika kallt med fruset vatten i, medan det i kalla klimat brukar föredras att inta det varmt.

Espresson har fått ett jätte genomslag på senare år samt många har egna espressomaskiner hemma samt experimenterar med tryck, tid och kaffesorter. Espresson ligger som grund för de majoriteten av dagens omtyckta kaffedrinkar såsom cappuccinon samt caffe latten.

Att smaksätta sitt kaffe är en lyx man unnar sig ibland. Med de sockrade syrups som finns i kaffebarer samt exklusiva kaffebutiker kan man få kaffedrinkar som nästan mer påminner om en efterrätt. De är fullproppade med socker och blir därmed något man inte unnar sig särskilt ofta.

Aromhusets kaffearomer skänker med smak på kaffet, men utan att göra det vare sig sötsliskigt samt kalorispäckat. Smakerna är mer genomträngande samt exakt Choklad är antagligen den djupaste och mustigaste smaken av de fyra aromer som nu lanseras. De övriga smakerna är Amaretto, Hasselnöt och Vanilj. Alla har de väldigt säregna drag så det finns något för var smak.

Flaskorna är små och rymmer 30 ml arom vilket, om man doserar så som rekommenderas, räcker till ungefär 15 koppar fika. Doserar gör man med flaskans kapsyl samt måttet är 2/3 kapsyl per kopp kaffe. En liten doseringspipett medföljer med för den som vill prova en aning med doseringen.

Gert Strand, som är skapare för företaget Gert Strand AB vilket i sin tur ligger bakom det framgångsrika konceptet med Aromhuset, har varit mycket grundlig med framställningen av dessa fyra kaffearomer. Han spår att kaffearomerna kommer att bli åtminstone lika omtyckta som de 20 bordsvattenaromer han redan har försett folket med, speciellt Choklad förväntas bliva en riktig storsäljare. Strand meddelar också att man söker fler återförsäljare till aromerna som nu finns att köpa online på www.allt-fraktfritt.com.

Linköpingbor slår rekord i Fairtrade-fika

Den 27 oktober arrangerades Sveriges största fikapaus, Fairtrade Challenge. Kring om i hela landet fikades det på fler än 300 orter och mer än 300 000 personer deltog, tävlade samt gjorde avvikelse för odlare och anställda i utvecklingsländer. I Linköping fikade mer än 1600 personer Fairtrade-märkta produkter. Några hade enligt ryktet smugit med sig kaffearomer för att göra sitt kaffe ännu godare.

Fairtrade Challenge anordnades för andra året i rad . Utmaningen var att bliva förbättring än förra året och få fler än 150 000 personer att delta den här gången. Mer än dubbelt så flera fikadeltagare har nu rapporterats in från fikapauser runt om i hela Sverige. I Linköping hade 31 fikapauser med tillsammans fler än 1600 fikadeltagare rapporterats in klockan 12 den 28 oktober.

– Den största vinsten är om fler fått upp ögonen för Fairtrade. Varje förvärv av Fairtrade-produkter skapar möjligheter för odlare och anställda i utvecklingsländer att bättra sina arbets- samt levnadsvillkor, säger Helena Markstedt, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Alla fikapauser finns utmärkta på en karta över Sverige och det går att zooma in samt läsa om var kaffe på www.fairtradechallenge.se

– Att så flera deltagit visar att det finns en diger uppslutning bakom Fairtrade. Många vill vara med samt lyfta frågan om hurdan konsumtion, affärer, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter hänger ihop. Många vill deltaga samt exponera att det är enkelt att göra skillnad. Jag önska att svenska affärsverksamhet och dagligvaruhandeln ser hurdan stort intresset är samt fortsätter utöka sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter, avslutar Helena Markstedt.

Ett finskt par vinner inte en, men Två jackpottar!

Super Lucky Frog fortsätter att leva opp till sitt namn. Särskilt lyckat blev det för det gifta finska paret som lyckades båda lyckades besegra jackpotten under samma månad. De vann strax under €80.000 var.

Marko samt Päivi bjöds in till spelföretagets kontor på Malta för att njuta av det varma medelhavsklimatet så vi kunde lyckönska dem och ge dem möjligheten att tala om hur de kände efter en dylik vinst.

Marko, du började spela Super Lucky Frog för 6 månader sedan. Hur kom du i kontakt med Super Lucky Frog?

Marko: Jag hade fordom testat en andel andra speltällen före, men sen såg mig en TV-reklam på Discovery Channel med ett tillbud på 100% insättningsbonus så jag bestämde mig för att prova. Insättning såväl som uttag fungerade smidigt så mig fick från begynnelsen ett bra tillit för Casinot. Då jag märkte att det gick att tro på företaget, så ökade jaj succesivt och jag fick även min fru intresserad vilket var angenämt.

Är det något specifikt som gör att du diggar ComeOn?

Marko: Spelen som finns. När vi börjar spela går vi igenom hälften av de spel som finns så man blir inte uttråkad.

Päivi: Det är så bra erbjudanden. Till exempel så hade ni släppt ett nytt spel och erbjöd fria spinn för att testa det. Efter det satte jag in pengar och dito afton vann jag jackpotten.

Päivi, du var den första att vinna jackpotten. Om vi går tillbaks till kvällen då du vann, kan du beskriva hurdant det kändes då?

Päivi: Det var en sån fantastisk feeling. Vi låg på soffan och Marko spelade poker samt jag spelade Super Lucky Frog och centrum upp I allt skrek mig ut till Marko “Supeeeer”. När han reste på sig för att se vad som var på gång sa han ”kan inte vara sant”. Du kan tydligt se beloppet som var vunnet, men jag var i ett chocktillstånd och insåg inte hur grandiost belopp det var, men sedan började jag se pengarna rulla in och mina ben började skaka. Till och med vår nabo kom över för att se vad det var som hände när de hörde jag skrika de trodde att något allvarligt hänt. Det var en stor lättnad när ni ringde efter tio minuter för att gratulera oss samt det var då jag insåg att det minsann var sant. Det var riktigt skönt att höra alldenstund jag var orolig att jag hade spelat med lossas pengar.

Marko, du vann ungefär en månad senare. Hurdan kändes det när du berättade för Päivi eller var ni ihop även denna gång??

Marko: Nej vi var inte tillsammans. Det hela är faktiskt rätt kul. Jag arbetar på en färja samt jag var i mässen där vi har trådlöst internet. Jag spelade sent på natten med en vän som spelade poker bredvid mig. För mig var det Super Lucky Frog som gav jag tur. Jag var helt tagen samt kunde inte tro det var riktig. Min fru hade just vunnit för en månad sen sen var jag på tur! First tänkte jag på min telefon eftersom jag förväntade mig ett samtal som min fru fick. Jag var ärligt förvånad över hur fort hon fick in pengarna på sitt konto. Så jag visste att jag skulle erhålla ett samtal. I synnerhet alldenstund jag hade vunnit ett par tusen mer. Alla omkring mig skakade på deras huvuden samt frågade mig vad jag hade ätit samt om jag hade ramlat i en kittel med magisk förfriskning som Obelix eftersom vi haft sådan tur.

Kan ni avslöja hemligheten bakom era vinster? Har ni någon klokt beräknande du använder?

Marko: Fantastisk tur! Vi har inte någon adekvat strategi I huvud taget. Vi byter spel baserad på magskänsla samt lirar aldrig samma spel för länge. Kanske är det vår strategi. Under varje session spelar vi alltid annorlunda spel och tro jag det finns massor av spel, över 80.

Päivi: När vi spelar tillsamman bestämmer vi I förhand hurdan manga spin vi får göra var och sen byter vi ständigt. En sak vi gör är att när scatters kommer upp och man ska välja en för multipliers eller fria spin så spelar vi sten sax påse för att bestämma vilken box vi ska välja.

Har du några planer på hurdan du ska använda era vinster?

Päivi: Vi ska betala av våra skulder och sen bege på en skön resa . Det här var en briljant chans att ni bjöd oss ned till Malta. Vi skall med renovera vårt hus samt njuta av livet.

Marko: Ja, lite upprustning av huset, rea och betala av våra skulder. Det kommer att göra livet och framtiden mycket lättare.

gertgambell.com önskar paret lycka till!

Blir du efterträdande Super Frog vinnare?

Klicka här för att få 100 kronor gratis att spela för – innefattat till den 15:e november 2010.