Spela Bingokort

Bingokort är ett kortspel som är analogt till spel bingo.

Spel spelas med en vanlig kort med 52 kort.

Tack till:
spelabingo.se
och
spela bingo online för all information.

Den som utsetts till ”Dealer” skänker var spelande besökare X-kort, som hålls i handen alternativt placeras nedåt framför spelaren.

Bestämd placerar Y dolda kort i mitten av bordet. Symtomatiskt X = Y = 5.

En spelrunda börjar med att dealern vänder upp ett av de centrala korten, så att valören kan figurera av samtliga.

Var kort i en spelares skedet som innehar samma rangvärde som centrum kortet som visats är ” öppet” och plockas dän från handen.

De kan placeras med framsidan opp framför spelarna.

Satsningsrundor fortsätter tills en lirare innehar alla korten bortplockade ur sin hand.

I liknelse med vanlig bingo, uttalar den första spelaren göra detta att han fått sin hand innehållslös “bingo” samt hävdar potten.

Om ingen spelare spöa ut sedan alla de centrala korten innehar avslöjats, så får alla spelare visa sina återståe kort.

En vinnare kan bestämmas genom att lägga till data av korten kvar i handen.

Vid kalkyl är knektar värderade till 11, drottningar 12, kungar 13, och ess på antingen 1 alternativt 15, beroende på om spelarna har kommit överens om att hög rang vinner alternativt låg grad vinner.

Spel kan också spelas med kort med blackjack nytta, med alla klädda kort tveklöst värde utav 10 och ess innehar värdet 1 alternativt 11.

I “Sixty Six Bingo” får var spelande besökare sex kort och det är sex gemensamma kort.

Istället för att investera varje cirkulära finns det satsningsrundor före de gemensamma korten vänds, efter att de första ett par korten vänds efter att det tredje samt fjärde kort vänds samt sedan de femte och sjätte kort vänds.

Om noll spelare hävdar potten igenom att vara innehållslös på kort, så delas potten mellan högsta handen samt lägsta handen.

Om en spelares återstående kort består av ett ess, så är det genomförbart att vara både höga handen samt flamma handen.

En annan version är att var besökare får fem kort med baksidan nedåt och tio gemensamma kort skall placeras i centrum av bordet, med framsidan nedåt.

Dealern vänder över det första gemensamma kortet samt ”ropar” rangen.

Om en spelande kunder innehar samma valör i sin labb, så lägger han det.

Dealern kommer att fortgå att gapa var kort tills samtliga de gemensamma korten har vänts uppåt.
Spelaren som innehar tömt sinhand främst ropar bingo samt vinner handen.

Men på samma fason som i vanlig Bingo, om han glömmer att ropa Bingo så innehar han förlorat chansen till vinst denna omgång.

Spelet fortsätter tills alla gemensamma kort är final alternativt någon annan vunnit en Bingo.

Online apotek – medicin direkt hem i brevlådan

Idag dyker det upp allt fler apotek, både fysiska och online apotek. År 2009 tog eran då staten bedrev monopol på all läkemedelshandel slut, den hade då pågått sedan 1970. Apoteket som vi känner det finns fortfarande, men är till viss del uppköpt, dessutom har nya apotek öppnat av privata aktörer. Man kan fortfarande se den grönvita skylten med ormlogon och apoteket.se är det största online apotek vi har – än så länge.

När man ska handla något så seriöst som läkemedel så vill man såklart gå till en butik man känner tillit till. Apoteket har alltid varit en sådan eftersom den ägts av oberoende aktör – staten. Man ville ha det så just för att det skulle var alika för alla och att läkemedel skulle säljas under kontrollerade former. Det var en ganska unik situation.

Sedan monopolet avskrevs har läkemedelsmarknaden förändrats, priserna har sjunkit och öppettiderna har blivit bättre, man slipper dessutom köa lika mycket som förr, i synnerhet om man väljer att handla online, via internetapotek.

På online apotek kan man handla allt från receptfria läkemedel till hygienartiklar, förband och graviditetstest. På vissa online apotek kan man dessutom beställa sina receptbelagda läkemedel, så länge man innehar en e-legitimation. En e-legitimation är enkel att skaffa genom ens bank eller via Telia.

Leveransen kommer efter några dagar, antingen till ens hem, postens utlämningsställe eller till ens närmsta apotek eller apoteket shop (om man beställer via apoteket.se). Man slipper i vilket fall som helst köerna.

Online apotek är en revolution för personer med begränsad ork, tid eller rörelseförmåga. Apotek är i sanningens namn ett av de tråkigaste ställena man kan vara på och alltid ett nödvändigt ont att besöka. Kan man då göra besöken så få och korta som möjligt så känns livet lättare. Äldre personer, stressade/upptagna människor och folk med funktionshinder drar extra mycket fördel av online apotek.

Det är svårt att se nackdelar med ett system som man har vant sig vid, men omregleringen av det statliga läkemedelsmonopolet har verkligen medfört många fördelar. Konkurrensens existens brukar ha den effekten. Saker som vanliga värktabletter går att köpa i livsmedelsbutiker och populära ketosstickor – som visar huruvida kroppen befinner sig i ketos (maximal fettförbränning) – kan man hitta på allt-fraktfritt.com.

En webshop fungerar i stort sett likadant oberoende på vad det är som säljs, online apotek är inget undantag. Man klickar runt på den aktuella shoppen och lägger sina produkter i en virtuell kundkorg. När man är nöjd så går man till «kassan». Där får man fylla i sina uppgifter och sedan betalar man. Sist ska man godkänna sitt köp.

Det finns några produkter som inte säljs online, det är känsliga läkemedel, åldersbegränsade läkemedel, narkotikaklassade läkemedel samt subventionerade läkemedel. Alla av ganska uppenbara anledningar.

Det är inte så lätt att bryta vanor och vi svenskar litar fortfarande mest på det grönvita Apoteket med ormlogon, men å andra sidan så har nykomlingarna och nätbutikerna nyss fått inträde så det där är bara en tidsfråga. Online apotek är ett koncept som fortfarande utvecklas, med tiden kommer det att bli ännu mer användbart.

Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen

Bakterien Escherichia coli betraktades tidigare som en icke sjukdomsframkallande mikroorganism, vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Den används som indikatorbakterie vid rutinundersökningar av vatten för att påvisa färsk förorening med avföring.

Under årens lopp har det visat sig att det finns flera olika typer av E. coli, som kan ge sjukdom hos människa, några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Åtminstone sex typer av E. coli kan orsaka infektion hos människa: enterohemorragiska E. coli (EHEC), enteroinvasiva E. coli (EIEC), enteropatogena E. coli (EPEC), enterotoxinbildande E. coli (ETEC), enteroadhererande E. coli (EAEC)ochenteroaggregativa E. coli (EAggEC). Bakterierna finns i tarmen hos människa, vid vissa typer även i tarmen hos djur. Bakterien utsöndras med avföringen. EHEC redovisas separat (se enterohemorragisk E. coli infektion).

EIEC: Reservoar är människa. Smittspridning sker troligen via smittade livsmedel. Inkubationstiden är kort, 10–18 timmar.

EPEC: Reservoar är människa. Smittar framför allt barn under två år, och smittspridning kan ske via smittad barnmat eller mat under avvänjningen eller på spädbarnsavdelning på sjukhus. Även vuxna kan insjukna. Smittan var tidigare vanlig i Europa och USA och spelar fortfarande en stor roll som diarréorsak hos spädbarn i utvecklingsländerna. Inkubationstiden hos vuxna är 9–12 timmar, det är okänt om samma förhållande gäller för barn.

ETEC: Enterotoxinbildande stammar, som bildar ett värmekänsligt toxin (LT) och ett värmestabilt toxin (ST). Reservoar är människa. Smittar framför allt via livsmedel som förorenats, men även vattensmitta har beskrivits. Smitta från person till person är ovanligt. Smittan är vanlig i utvecklingsländer, turister insjuknar ofta, och sjukdomen går ofta under benämningen ”turistdiarré”. Inkubationstiden är normalt 10–12 timmar men kan uppgå till 72 timmar.

EAEC: Ännu inte speciellt känd mikroorganism som har förekommit i utbrott hos små barn i utvecklingsländerna.

EAggEC: Viktig orsak till barndiarréer i utvecklingsländerna. Eventuellt finns ett samband med kronisk diarré. Inkubationstiden är 20–48 timmar.
Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

EIEC: Invasiva stammar orsakar sjukdom, speciellt lokaliserad till tjocktarmen. Symtom är feber, slemmig och ibland blodig diarré.

EPEC: Orsakas bara av speciella serotyper av E. coli, kallades tidigare för ”spädbarnskolera”. Symtom är vattniga diarréer med slem, feber och ibland uttorkning som följd.

ETEC: Infektion med ETEC liknar kolera. Patienten har rikliga, vattniga diarréer, buksmärtor, kräkningar och ibland feber och kan snabbt bli uttorkad.

EAEC: Icke toxinbildande stammar som adhererar till vävnadsceller. Symtombilden domineras av diarréer.

EAggEC: Symtomen är vattniga diarréer med slem. Flertalet av dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas inte normalt, men vätskeersättning kan behövas.

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.


Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Dessa E. coli är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, undantaget EHEC (se enterohemorragisk E. coli infektion). Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen.
Kommentarer

ETEC
Minst 200 personer i Stockholmstrakten insjuknade med diarré och kräkningar efter att ha ätit mjuk dessertost. Osten visade sig innehålla toxinbildande (LT– toxin) E. coli, mer än en miljon bakterier per gram ost. Liknade utbrott förekom samtidigt även i USA, Danmark och Nederländerna.

På ett kryssningsfartyg insjuknade 108 personer av 138 med mag- och tarmsymtom. Utbrottet orsakades av ETEC, som isolerades både från dricksvattentanken och från sjuka personer. Mellan kylsystemet och färskvattentanken fanns en rörförbindelse, och sjövatten kunde via denna nå färskvattentanken.

Under 2003 insjuknade 50 av 148 personer efter att ha ätit en gemensam italiensk buffé på en restaurang. En enkätundersökning baserad på menyn gav inget utslag för ökad risk för insjuknande kopplad till ett specifikt livsmedel. Tolv personer provtogs, varav två var positiva för ETEC, sex för EPEC och tre dubbelinfekterade med ETEC och EPEC.

EPEC
Bland de boende i två bostadsområden utanför Uppsala med gemensam vattenförsörjning insjuknade 60% (442 personer) med mag- och tarmsymtom. De sjuka representerade alla åldersgrupper. EPEC kunde isoleras från såväl de sjuka som från dricksvattnet.

Läs hur du skyddar dig själv och andra på SMITTSTOPP.COM

Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är närapå omöjliga att finna när man behöver dem – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter som säljs till allmänheten ska inom vissa fall ha en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen utgör oftast utav en upphöjd trekant. Märkningen är ämnad såsom information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en gradvis övergång från nationella bestämmelser till regler inom EU:s nya klassificeringsförordning CLP. För den skull finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning i både nationella bestämmelser samt inom CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som skall hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt KIFS 2005:7 är dom som är märkta med åtminstone en av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts endast tillsammans denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller ej aerosoler som har klassificerats och märkts bara med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som skall hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som befinner sig märkta med minst någon utav följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen skall uppfylla.

Resistenta bakterier i Östergötland – kan det stoppas?

Jag kan inte lova att stoppa dem till 100% men jag kan i denna blogg-post i vilket fall beskriva hur de kan minskas drastiskt.

Vi får alltför ofta läsa i tidningar att resistenta bakterier i Östergötland ökar, att folk blir svårt sjuka och en del dör. På vissa ställen har man utökat jakten på en bättre hygien (för du kan vara säker på att det slarvas även på våra sjukhus) och fått avsevärt bättre resultat är tidigare.

Ökat miljötänkande ger snuskiga sängkläder

Här är faktiskt tvättmedelsindustrin en av bovarna, kanske, kanske utan att veta om det – fast det vet de nog.
Nu gäller det att ha meddelandet “Tvättar rent vid 40 grader”, spara el och varmvatten för att kunna sälja mer tvättmedel.
Problemet är att alla bakterier stortrivs vid denna temperatur – rena semesterresan för dem. Det krävs minst 60 grader för att avdöda alla mikroorganismer som bakterier och virus.
Sängkläder, strumpor, underkläder får mer och mer bakterier, detta har uppmärksammats på något äldreboende där de var miljövänliga men icke människovänliga. De fick stora problem med skitiga sängkläder.

Vad göra?
Börja använda Smittstopp‘s antibakteriella produktserie med långtidsverkan.

Ingen sprit – inga gifter, hur kan det fungera då?
Det är en svensk uppfinning som ligger bakom. Den utnyttjar det faktum att alla (99.99%) bakterier och virus har ett negativt laddad ytskikt och de attraheras till en positivt laddad ultratunn polymer där de fastnar och dör.
Med Smittstopp så lämnas denna tunna film av polymer kvar olika länge beroende på hur hårt den behandlade ytan nöts – med Smittstopp Handtvål upp till ett par timmar, Smittstopp Ytspray kan skydda i flera veckor.

Det sker en ständig utveckling av Smittstopps produktserie, men låt oss ta en titt på vad som finns idag. Smittstopps;
– Antibakteriella Handtvål, en typ för vuxna och en mildare för barn.
– Desinfekterande servetter
– Golvtvättmedel
– Desinfekterande medel för händerna
– Spray för ytor

Produkterna kan finnas i en affär i Östergötland men om så inte är fallet kan du både läsa mer om produkterna och beställa dem på Internetbutiken allt-fraktfritt där Smittstopp alltid finns på lager.

No related posts.

Den nya generationen desinfektionsmedel är här

Den nya generationen desinfektionsmedel är här.

Fram till nu har handsprit, handgel och andra desinfektionsmedel bara desinficerat – inget mer. Inget som helst efterskydd. Minuten efter kan t.ex svininfluensavirus H1N1 hamna på en desinficerad hand och börja sprida smitta.

T ex på bensinmacken, den som tar betalt kan smitta hundratals personer via pengarna, inkubationstiden är 7-10 dagar. Till kassorna på olika varuhus är det en ständigt ringlande kö, tidningsbärare tar på alla ytterdörrar, hissdörrar och portkoddosor i hela distrikt. För att inte tala om rulltrapporna på varuhus.

Nu har ett litet innovationsföretag i Svedala  tagit fram en helt ny generation desinfektionsmedel som fortsätter döda virus efter själva desinfektionen. Inte nog med det – efterskyddet sker utan gift genom ett fysikaliskt skydd.

Man har uppfunnit och testat i över ett år för att bekämpa MRSA – sjukhussjukan. Sedan kom svininfluensan och man fick byta focus, dels affärsmässigt men också socialt – dessa produkter kan rädda många människor från att smittas med svininfluensan H1N1.

Smittstopp – den nya generationen desinfektionsmedel

Smittstopp består av en serie produkter som hjälps åt att stoppa smittspridning. Samtliga smittstoppande produkter lämnar kvar en molykyltunn film av katjonisk polymer (som är både livsmedelsgodkänd och hudvänlig). Polymeren är positivt laddad, “magnetiserar” fast det negativt laddade svininfluensaviruset som fastnar och dör. Influensaviruset kan inte nötas loss, då går det sönder.

Det börjar med Smittstopp Spray Alla Ytor. Hemma och på arbetsplatser sprayar man alla ytor som alla rör vid. Viktigaste är på toaletten, i toaskålen (katjonerna binder sig till porslinet och sitter kvar i minst 1 vecka), sitsen, spolknappen, kranar, strömbrytare och dörrhandtag. Sedan alla ledstänger, dörrhandtag osv. Enklast är att gå runt, Spraya på – Torka av = klart. Fungerar fantastiskt på kläder, gympaskor, strumpor, sängkläder, hundfällar och tyg. All lukt som orsakas av att bakterier lever på svett och smuts försvinner – bakterierna kan inte leva på positivt laddat tyg. En bonus förutom att smittspridningen stoppas helt.

Smittstopp spray fungerar till det nöts bort (spraya dörrhandtag varje vecka), blir övertäckt av smuts eller neutraliserat. Den elektriska laddningen försvinner aldrig, en yta som inte blir nött eller smutsig kan vara skyddad i +10 år.
Det är bara en sak att tänka på – använd aldrig något annat rengöringsmedel (alla är anjoniska = negativt laddade) ovanpå Smittstopp, verkan neutraliseras. Använd Smittstopp Ytor igen eller bara vatten.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål. Händerna blir desinficerade och den molekyltunna polymerhinnan fortsätter att skydda mot H1N1 viruset (och 50-100 andra, från herpesvirus till sjukhussjukan MRSA) upp till någon timme. Byt tvål på toaletten så blir alla som tvättar sig skyddade automatiskt. Använd inte handsprit efter Smittstopp Antibakteriell Handtvål, händerna är redan desinficerade.

Det bästa till sist, Smittstopp Handdesinfektion får  andra produkter att framstå som rena stenåldern.

Smittstopp Handdesinfektion fortsätter skydda i flera timmar efter desinfektion. När detta skrivs finns det inget annat desinfektionsmedel som har efterskydd. Smittstopp Handdesinfektion appliceras på händerna som sedan får lufttorka. Det ger lite längre skydd än handtvålen, då man torkar händerna efter handtvätt (med papper eller 100% personlig handduk, handukar är stora smittspridare och förbjudna i livsmedelsindustri och vård).
Detta kommer sannolikt att rädda många, många som jobbar i kassa, i taxi eller hanterar pengar, från att smittas av svininfluensan.

Samtliga Smittstopp-produkter kan beställas av alla privatpersoner eller företag från allt-fraktfritt.com.

Smittstopp Antibakteriell Handtvål och Smittstopp Handdesinfektion har bara funnits på marknaden 1 vecka när detta skrivs. Beställ nu för att vara säker på att det inte blir köppanik när Smittstopp-produkterna blir allmänt kända – handspriten är slut på apoteken för jämnan.

No related posts.

Apotek online – ett nytt koncept som förenklar mångas vardag

Apotek online är ett koncept som verkligen har tagit fart i Sverige de senaste åren. Apotekets historia är lång, i Sverige öppnades de första apoteken redan på 1500-talet. Apoteket Lejonet, som fortfarande går bra i Stockholms centrum var ett av de allra första. Kort därefter hade ett flertal apotek slagit upp sina portar, de flesta antog, som Lejonet, djurnamn.

Det var ingen lätt sak att få tillstånd att driva ett apotek, endast kronan utfärdade apoteksprivilegium – som det kallades – och dessa gick sedan i arv. Man kunde också sälja sitt apoteksprivilegium men det var inte en helt enkel process och inget man tog lätt på eftersom det var ganska få förunnade att få detta privilegium från första början.

Detta system fortgick ända fram till år 1970 och apotekarna var högt aktade i samhället. År 1970 ändrades dock apotekets förutsättningar drastiskt. Staten gick in och utfärdade statligt monopol på all läkemedelsförsäljning och Apoteket så som vi känner det, med den klassiska gröna ormen på skylten, föddes.

I och med det statliga läkemedelsmonopolet uppstod en del fördelar, men också en del nackdelar för det svenska folket. Fördelarna, som staten ville ha det, var att folket alltid skulle ha tillgång till högkvalitativa läkemedel till statligt satta priser. Man ville också kontrollera vilka som fick tillgång till att dela ut mediciner så att inte klåpare och andra kunde ge fel medicin till fel person och åkomma.

Sverige hamnade dock efter resten av Europa efter ett tag. Apoteken var färre här och priserna på mediciner betydligt högre. År 2009 avreglerades det statliga apoteksmonopolet och möjligheten för «vem som helst» att öppna apotek gjorde att många tog chansen. Sedan dess har apoteken blivit fler, priserna har sjunkit och öppettiderna har förbättrats. Konkurrensen har verkligen gjort sitt jobb. De långa köerna som förr var apotekets signatur är kanske inte helt borta, men de är idag betydligt kortare.

Ett annat steg i utvecklingen är internetapotek. Idag finns det ganska många apotek online som man kan välja bland. På onlineapoteken kan man köpa receptfria läkemedel och andra varor som ofta säljs på apotek.

Man kan också på vissa onlineapotek beställa sina receptbelagda mediciner, något som inte har gått förr, men man måste inneha en e-legitimation. E-legitimation får man från sin bank, alternativt från Telia. När man har beställt sina receptbelagda mediciner från apotek online så får man väja hur de ska levereras. Oftast kan man välja mellan postleverans, uthämtning från postens utlämningsställe eller att själv gå bort till närmaste apotek eller apotek shop och hämta ut.

För personer med stressiga liv, äldre medborgare eller för de med funktionshinder öppnar konceptet med internetapotek dörrarna för ett betydlig enklare liv. Man ska dock veta att vissa läkemedel aldrig kan beställas, oftast på grund av praktiska skäl. Kanske är mediciner för känsliga för posttransport, eller så finns det åldersgräns (t ex nikotinvaror).

Vissa produkter som säljs på apotek går idag att finna även i andra former av butiker. Värktabletter, t ex, säljs över disk i livsmedelsbutiker och graviditetstest går att finna lite varstans på nätet. Ketosstickor som visar huruvida ens kropp befinner sig i ketos har blivit väldigt populära och är ofta slut på apoteken. På allt-fraktfritt.com kan man köpa Ketostix till vettigt pris. Apotek online gör det möjligt att få sina läkemedel smidigt och smärtfritt.

No related posts.

Smittstopp Desinfektionsservetter med långtidsskydd mot H1N1

Smittstopp Desinfektionsservetter är den nya generationen desinfektionservett.

Före Smittstopp Desinfektionsservett så var allt en desinfektionsservett gjorde att desinficera.

Den nya generationen desinfektionsservetter inte bara desinficerar, dom fortsätter skydda efter desinfektionen.  Genom ett fysikaliskt skydd, en positivt laddad polymer fångas och dödas bakterier och virus, t ex det negativt laddade svininfluensaviruset A H1N1. Skyddet sitter kvar så länge polymeren sitter kvar, på händer upp till flera timmar och på ytor upp till flera år.

Den gamla typen av desinfektionsservetter var en servett fuktad med alkohol eller ett desinfektionsmedel. Över en natt kan man nog påstå att dom gamla servetterna framstår som rena stenåldern och att desinfektionen går in i en helt ny era med Smittstopp Desinfektionservetter.

No related posts.

SodaStream kan hamna i krig med Coca Cola

SodaStream har plockat ihop 3714 tomma Coca Cola burkar och fyllt en stor bur för att visa på hur miljödåligt det är att inte mixa läsken hemma i stället.

Coca Cola hotar SodaStream samt kräver att deras burkar inte får användas i en av SodaStreams reklamkampanjer. I ett brev från Coca Colas jurister till SodaStream hävdar Coca Cola att de har alla sina aluminiumburkar och att ingen annan har rätt att utnyttja dessa. NNu går SodaStream till motattack igenom att kungöra hotet världen över.

Detta är vansinne. Om Coca Cola hävdar att de har alla sina burkar då måste de ju också ansvara för att feja upp dem. Istället för att tacka oss för att vi plockar opp deras skräp får vi ett hotbrev från deras advokat. ”

Daniel Birnbaum, vd på SodaStream

Kampanjen Coca Cola är bestört över består av burar fyllda med flaskor och aluminiumburkar. Buren ska symbolisera den miljöförstöring som läskedrycker samt vatten på flaska och burk innebär. I Sverige placerades buren i Kungsträdgården i Stockholm under våren samt budskapet på den svenska buren är att en medel svensk familj på fyra personer förbrukar tillsammans 3 714 flaskor samt burkar på fem år. Alla dessa flaskor samt burkar kan ersättas av en enda återanvändbar flaska från SodaStream.

Man kan tycka att SodaStream är mindre begåvade som går i batalj med jätten Coca Cola. Då skall man veta att SodaStream i flertalet decenier själva angripit andra företag för att beskydda sitt monopol att fylla sina kolsyreflaskor.

Kolsyreflaskor är en förpackning {och SodaStream har förlorat i många länder. Men i Sverige har SodaStream nyligen vunnit mot Vikingsoda i Tingsrätten mot alla odds samt fastän det finns EU-prejudikat.

Vikingsoda är en stor miljökämpe med läskmaskiner, kolsyra, läskkoncentrat och bordsvattenessenser.

Så Coca Cola har att välja. Går man i strid så är det mot en stridsvan motståndare som – i vart fall i Sverige – kan vinna ehuru dom skulle förlorat i andra länder. Samt dessa burkar är plockade i Sverige.

Mer info på:

http://www.cisionwire.se/sodastream/r/coca-cola-forklarar-krig-mot-sodastream,c9275471

28 miljoner i jackpott till Linköpingsbo

I år bjöd nationaldagen på ytterligare anledning att fira flaggdagen för 42-åriga Christer från Linköping, som efter en gynnsam jackpott på spelautomaten ”Mega Fortune” nu kan kalla sig mångmiljonär.

Ett spel på 20 kronor gav arbetslösa Christer en vinstsumma på drygt tre miljoner euro, drygt 28,2 miljoner kronor, samt säkrar nu hela hans ekonomiska framtid.

– Det känns totalt surrealistiskt, jag har inte kunnat sova en sekund i natt, uttalar vinnaren Christer, 42-år från Linköping. Vinstpengarna ska investeras i värdepapper samt fonder, men jag kommer absolut se till att ha en aning roligt oxå. Några resor med familjen samt anskaffa en ny bil till exempel, fortsätter han.

Spela Mega Fortune med startbonus

HÄR

I höstas delade ComeOns ”Mega Fortune”, onlinespelet med jätte stora jackpottar, ut 109 miljoner kronor till en 20-årig norsk student.

Den vinstsumman gav ComeOn en plats i Guiness rekordbok som den största jackpottutbetalningen på en spelautomat online.
– Vi kan blott lyckönska, det är ett fantastiskt stort belopp det handlar om.

Vi önskar Christer all lycka i framtiden och ser fram emot Mega Fortunes nästa mångmiljonvinst, uttalar sig Thomas Bertilsson på ComeOn.

Gert Gambell säger i en kommentar att ComeOn är ett ärligt företag som man kan lita på då man vinner jättesummor och tipsar om att ta Bonusen ovan och “Ge Turen En Chans” som han brukar säga. Men spela bara för pengar Du har rådatt förlora – många måste förlora för att det skall bli så enorma jackpottar.