Läs gratis e-bok om ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en fasansfull tanke för många. Det är enormt mycket som är knutet till en persons identitet. Det är din personliga fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan bör ha möjlighet att utföra. Det kan handla om att exempelvis utföra bankärenden eller beställa varor eller tjänster på internet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man upptäcker att bankkontot är länsat eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte bara drabbar andra människor och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att ana förloppet. Det finns faktiskt all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristande skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om oaktsamhet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att uteslutande använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på internet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du nyttjar så kan det bli enormt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för enkla lösenord. Helst ska man blanda små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till extremt stor nytta för de som har funderingar kring hur man bäst skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tvekan om. Infolänk: www.idpansar.se

Många verkar anta att ID-kapningen närapå uteslutande händer genom internet. Det är en felaktig uppfattning då ID-kapning mycket väl kan ske på mer traditionella vis. Det kan exempelvis förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma åt på så sätt.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte enbart om de annorlunda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan även om betydelsefulla åtgärder för att motverka kapning. Självfallet tar boken upp en del självklara åtgärder som att ha skilda lösenord samt byta ut dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att hindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli varse om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara uppmärksamma på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man agera preventivt och notera registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns självfallet mängder av ytterligare råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass betydelsefull bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek genom deras plattformar på nätet.

Kostnadsfri e-bok om ID-kapning

Att bli av med sin identitet kan givetvis vara oerhört skrämmande för de allra flesta. En del kanske ens inte tänkt tanken att det kan inträffa. Tack vare internets frammarsch har identitetskapning blivit både lättare och vanligare.

ID-kapning är ett väldigt allvarligt brott som kan förorsaka med katastrofala konsekvenser för den som drabbas. Det vanligaste är att den drabbade har blivit av med kapital på kontot eller att man alldeles plötsligt blir skyldig att betala tillbaka på ett lån som ID-kaparen har tecknat.

Eftersom det finns mängder av metoder att kapa en identitet på och för många skilda syften så finns det självfallet mängder av olika sätt att skydda sig på. Vore det inte bra med en sammanställning över de flesta bra sätt att skydda sig på? Med hjälp av boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand kan man bli fullärd i hur man skyddar sig mot identitetskapning. Det är en bok som kan skänka enorm trygghet i vardagen.

Det är sannerligen en ovärderlig bok med tanke på vilken oerhörd förödelse som kan besparas. Den kan rädda en från att flera bedrägliga försök ska nå framgång. Det bästa av allt är att den är kostnadsfri. Boken finns nämligen att läsa som e-bok som tillhandahålls av landets samtliga bibliotek som har plattform på internet.

Faktum är att det finns mängder av olika metoder att skydda sin identitet på än att enbart vara varsam med hur man sprider sin personliga information. Ibland är det dessvärre inte tillräckligt och andra faktorer kan spela roll vid en eventuell kapning. Då spelar det ingen roll hur försiktig man har varit med spridningen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” ger avsevärt vida information om fenomenet ID-kapning. Exempelvis så beskrivs att den profil som löper störst risk att drabbas av ID-kapning är den medelinkomsttagare i åldern 25-40 år som inte har betalningsanmärkningar. En uppmaning som ges för den profilen är att samarbeta med grannarna i den utsträckning det är genomförbart. Främst för att motverka vittjning av brevlådor.

En ID-kapare kan nämligen mycket väl verka utanför webben för att samla information som sedan kan tillämpas i jakten på att exempelvis länsa konton med hjälp av webben. I de allra tryggaste bostadsområdena finns det risk att en ID-kapare försöker komma över information. Det gäller då för grannskapet att bestämma sig för olika spaningsrutiner. Alla tillåtna medel bör tillämpas. Som till exempel att notera okända bilars registreringsskylt.

Ett annat exempel som betonas i boken är vikten av exklusiva lösenord. Det tycks kunna betonas hur många gånger som helst med tanke på att många personer fortfarande använder sig av samma lösenord till flertalet skilda tjänster på webben. På sin höjd att en del människor varierar mellan två annorlunda lösenord.

Att utse simpla lösenord så att vi lättare kommer ihåg dem är fel och näst intill dumdristigt. En mix av stora och små bokstäver inklusive siffror är att föredra. Det konkreta tipset som ges i ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” är att man bör framställa en krypterad Excellfil med samtliga sina lösenord. Den lösenordsskyddade filen sparas på datorn, vilket innebär att endast ett enda lösenord behöver memoreras.

Läs boken omedelbart. Att läsa den direkt på skärmen är endast några få knapptryck bort. Den innehåller mer grundlig information och självklart mängder av fler tips. Det bästa av allt, den är kostnadsfri.

Skydda dig mot ID-kapning

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det medför flexibel läsning omedelbart på skärmen om ett ämne som allt fler måste bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är väldigt insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte förstår vikten av att använda sig av åtskilliga lösenord på internet. Dessutom utvecklas oavbrutet nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för olägenheter som kan affektera ens liv på ett förkrossande sätt. Det kan även gälla näringsverksamheter. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och företag i att omfattande bedrägerier medför personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är dåligt, men personlig konkurs kanske är värst. Därtill kan en företagskonkurs i värsta fall medföra även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot företag så tecknar vanligtvis bedragarna olika kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs sedan till enorma summor pengar som därefter säljs vidare. Ett omfattande bedrägeri kan betyda att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin häpnad sedan får uppmaning att betala av. Bedragarna för över pengarna till konton som är svåra att efterspana och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det naturligtvis större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På samma sätt kan bedragren teckna SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna genomföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är oftast av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan till exempel fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit slarvig och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att många butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På internet har vi ganska mycket upplysning knuten till oss. En rutinerad bedragare kan få reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren uträtta enormt mycket elände. Det är inte endast på webben som man bör vara försiktig. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan utnyttjas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förhöja sin egen säkerhet på nätet? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan innefatta en eventuell ID-kapning? För att få bra och utförliga svar på dessa frågor och många fler så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.

ID-kapning – ett ökande problem

Ett ökande problem i vårt samhälle är ID-kapning. Att det har blivit allt vanligare beror främst på att vi i allt större utsträckning lagrar vår information på webben. Är vi inte tillräckligt försiktiga så kan rejäl skada uppstå. Det är givetvis en enorm risk för de som bara använder ett enda lösenord för samtliga sina inloggningar. Det är ogenomtänkt och visar på att problematiken runt ID-kapning inte tas seriöst.

För att öka seriösiteten krävs självklart en större medvetenhet om ID-kapning. Det är ett rejält bekymmer och det drabbar inte enbart andra. Det kan lika gärna hända dig nästa gång.

För att undvika att drabbas kan det förmodligen hjälpa att försöka tänka som bedragarna och vilka möjligheter som finns. Ju större medvetenhet desto mer insikter om bedragarens metod. Ett bedrägligt beteende kan ju sannerligen uppvisas på många skilda vis.

Att bli av med sitt kontokort för att därefter upptäcka att det blivit länsat därför att det inte spärrades i tid är en sak. Det handlar om en relativt påtaglig vårdslöshet. Att sedan en markant del av alla butiker varken kräver ID alternativt PIN-kod vid köp är beklagligt. För att inte tala om vad en bedragare kan uträtta på internet med hjälp av kontokortets kortnummer.

Mer lömska bedrägerier kan utföras när bedragren dessutom kommer över mer ingående känslig information. Det kan exempelvis bli fullt möjligt för bedragaren att teckna ett lån i offrets namn. Har offret en god kreditvärdighet kan det handla om ganska rejäla summor. Bedragren för vanligtvis över pengarna till flera skilda konton, i många led och via så kallade målvakter. Det är inte alls säkert att polisen lyckas klara upp brottet.

Och den som drabbas av en sådan långtgående kapning bör ha en bra försäkring för att inte riskera att bli skuldsatt under mycket lång tid. Oftast erbjuder försäkringsbolagen specifika försäkringar mot just ID-kapning.

Hur lyckas bedragren komma över privat information då? Som tidigare påtalades så är en vidöppen dörr på internet en enorm tillgång för ID-kaparen. Men det finns dessutom mer klassiska förfaringssätt för ID-kaparen. Att till exempel vittja brevlådor brukar kunna bidra till ganska gott resultat.

En del bedragare lyckas dessutom utföra en omställning av offrets adress, vilket innebär att bedragaren i lugn och ro kan gå igenom offrets post i jakt på brukbar information. Inte sällan tar det flera dagar innan offret faktiskt upptäckt att det skett en adressändring. Det vore ju nämligen inte osannolikt om det inte skulle komma någon post på några dagar.

Det finns en oerhört informativ bok i ämnet som heter ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Det är en gratis e-bok som finns åtkomlig via de flesta bibliotekens e-tjänster. Boken är full med annorlunda tänkbara scenarier som man kan råka ut för. Men framför allt innehåller boken upplysningar om sådant man bör tänka på för att förhindra att bli utsatt för ID-kapning.

Boken är så pass betydande att alla bör läsa den. Framför allt för att vidga medvetenheten kring ID-kapning och att insikten av att vara eftertänksam kan spridas vidare till andra personer. Det är betydelsefullt för att på sikt förhöja tryggheten i samhället.

Varför behöver jag ha en valphage?

Jag är i hushållet hela tiden och valpen kan vara med mig?

Detta är en riktigt bra be om något, följ mig medans jag förklarar!

Det korta svaret – en valphage som nyttjas på korrekt fason, kan vara en livräddare för valpar samt kan också skänka dig sinnesfrid att veta att din puppy är på ett säkert ställe, när du är upptagen alternativt borta! Hämtat från: Här.

Ett av de långa svaren – och detta kan verka gå en del runt, men läs följande text noga – detta är jätteviktigt när man föder upp en liten hundvalp alternativt flera.

Detta är baserat på mina mångåriga erfarenheter och bakom finns oxå några av de sorgliga historier några övriga valpägare har delat med jag under åren.

För att framgångsrikt ta upp en liten puppy till en kry vuxen, behöver du avstyra att din hundvalp får hypoclycemia (lågt blodsocker) så mycket som möjligt.

Du kanske inte kan undvika alla hypoglykemiska episoder, särskilt om detta är din första valp samt man försöker lära dig skillnaden mellan en liten hundvalp samt en större – men jag tror verkligen att det är viktigt att man innehar så få perider med lågt blodsockerepisoder som möjligt.

En valphage hjälper dej att klara detta.

Om du ej är bekant med hypoglykemi hos valpar, blott för att summera – långt ned blodsocker händer när dina valpars “kaloriintag inte kan hålla jämna kliv med sin kaloriförbrukning”.

Dålig kvalitet på föda, de tar för stora tuggor när de äter, alltför distraherade för att förtära, för mycket motion, springer, leker samt studsar överallt istället för att spendera en andel av sin dag i en valphage nära dej, ej tillräckligt rast och sömn, massor utav kinkighet eller gråt för att de är ensamma, frossa när det är kallt eller flämtande när det är hett – allt raderar välbehövlig kolhydrater från den lilla kroppen.

Ditt arbete under de första månaderna är att se till att frågor som dessa inte blir till ett litet antal problem alls.

Detta är en utav anledningarna till att valpar ej är lämpliga allmän, samt hurså det är viktigt att man letar dej den tid du är gärna att investera, samt den behandling samt stöd du är gärna att ge din puppy varje dag utav ditt liv!

Innan du gör beslutet att köpa eller ta till bostaden en!

Så nu att besvara din fråga ovan – varför ska man en valphage alternativt liknande fristad för din puppy?

Eftersom en valphage skänker allt det nödvändig ovan:

En säker plats, där din lilla puppy kan vara säker också utan tillsyn.

Utan från skador samt olyckor, och där det ej kommer att hamna i trånga utrymmen vari den ej borde vara i, när man inte ser.

Små valpar passar in i de minsta utrymmen man kan grunna sej – alla skrymslen och vrår man tror att de inte kunde anlända in – gissa igen – de kan och ges de möjlighet, kommer de!

I en valphage kan valpen vara var du än är, när man tillverkar dina vanliga sysslor samt ännu vara i en bestämd miljö.

Man kan krama, gosa och tycka mycket om den, man önskar blott ej riskera att du trampar på den, springer ut eller gömmer sig.

Och förresten – valpar känner till aldrig själva när de skall sluta i god tid!

Valpar kan leka tills de somnar, glömmer att inta alternativt inmundiga, och sedan krascha en timme eller ett par senare.

En puppy kan hänga och vara med dig – blott inte hela dagarna.

Tills valpen är någonstans i 6-7 månader intervallet, ska du behandla det som en mänskligt spädbarn med måltider agenda / vila / sova perioder, samt efter det att den nått den åldern – skall man fortfarande bearbeta det med enorm aktsamhet när det innefattar storleksbegränsningar, kalorier nivåer samt säkerhet.

Detta var en del kort om varför man behöver en valphage till din nya familjemedlem, men det finns många flera anledningar varför det är bäst med en bastant valphage, bland annat när du vill att din valp alltid skall känna sig trygg samt när man skall exercera din puppy att bli rumsren – men det är att andra avsnitt.

Exercera valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det sker olyckor med valpen utanför valphagen samt lådan därinnanför huset alternativt lägenheten?

De mesta tränare är nu överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand och att det har motsatt effekt.

I allmänhet är detta en bra policy att följa.

Men hund och valputbildare har olika betraktelsesätt på vilet som är det rätta sättet när det sker olyckor och det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det är absolut noll svartvit svar på detta.

Du behöver använda vad som funkar för din vovve.

Om man tar en vovve till sitt dynga alternativt kiss och gnuggar näsan i det är det inte en mänsklig eller verkningsfull förfarande.

Det är bättre att gripa hunden på bar gärning för då kan hunden omedelbart associerar det till sin illdåd.

Om valpen börjar att pinka eller bajsa framför dej skräm honom med ett läte som att klappa bra och noppa upp honom samt bums samt ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt skall du vara neutral samt lugn samt inte skälla alternativt exponera någon aggression mot valpen. Se ven: www.valphagar.se.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den mycket med eloge igenom att anföra, “bra hund! Duktig hund!

Eller vilka ord man nu nyttjar.

Vad händer om man bor i en lägenhet samt din jycke ej innehar tillgång till en egen dörr alternativt en gård?

I dessa fall kan du tarva använda strö i en låda alternativt tidningar.

Var och en av dessa alternativ har sina bekymmer eftersom en hund som nyttjar dessa som potta aldrig kan vara totalt rumsren.

Jyckar som har utbildats på att använda tidningen verkar aldrig att förstå tanken att det ej är okej att angå i huset eller nyttjar fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen eller mattan fungerar lika bra

Lite information hur man motionerar sin vovve att avstå kattlådan.

Innehar hunden varit i kattlådan samt uträttat ett litet antal behov, se till att feja direkt efter detta.

Det är viktigt att rensa opp direkt när valpen innehar varit där.
Valpen kommer eljest att lockas till lukten och kan fortsätta att gå till samma plats om lukten kvarstår.

Begagna ett enzym rengöringsmedel att gallra upp efter att eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de excercerar sina valpar.

1. Att ej begagna en valphage

2. Medger att de springer omkring fritt

3. Oberäknelig potträning samt utfodringsschema

Den vägledande principen för framgångsrik valpträning

Den första regeln att komma ihåg för utbildning av valpen är “låt inte din hundvalp ta vägen runt i huset! ”

Det är det enda i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är du 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min valp alternativt vovve vara rumsrena?

Som en allmän regel när valpen är åtminstone 6 månaders ålder och innehar du ej haft några olyckor i huset i minst en månad alternativt ett par så kan du efter ge din puppy mer frihet i huset.

Köp frakter billigare och öka Din vinst på frakter – på 2 minuter

Efterträdande gång Du skall frakta något, gärna långt och till utlandet så experimentera:

Fraktauktioner.

Du lägger ut Din frakt på 2 minuter och sedan fajtas ett stort antal transportörer igenom att offerera så lågt pris samt så bra villkor som möjligt. marknadsforing.com

Jag köper stora mängder frakt & denna sajten har fått ner mina fraktkostnader rejält.

Jag bjuder här på lite erfarenheter från 40 års köp av frakter:

Det finns inga bra fraktare (förutom budfrakt hämta lämna typ, emellanåt har dessa därjämte slingor typ daglig busstur med billig frakt), det är på sin höjd mediokert.
Är Du inte medveten om att Internethandeln och utländska förare pressat ned frakterna betalar Du överpriser.
Är Du ny och godtrogen samt anlitar Posten till postorder – Du blir antagligen utnyttjad. Antagligen får Du hälften av priset hos DHL, Privpack alternativt Bring.
Anlitar Du Posten samt de volymtaxerar Dina postorder paket kan dom salta upp priset 3 gånger.
Speditörer är ännu värre, har Du inte avtal så kidnappar dom Ditt importgods och skickar en påhittad jätteräkning, betala eller så behåller de Ditt gods.
Speditörer tar betalat för påhittade kostnader, t.ex. momsutläggsersättning. Men Du får först betala in momsen i förskott…
Importerar Du från utanför EU så anskaffa tullkredit, sparar tid och pengar.
Anlita aldrig DSV (besk personlig erfarenhet, hela kedjan från säljare upp till toppen innan jag gav upp efter 30 år som lojal kund).
Importerar Du utanför EU så köp FOB (Fritt Ombord ungefär) och få ett pris inklusive tulldeklaration/papperhantering – ta in 3-5 offerter och välj den bästa.
Eljest hamnar Ditt gods i hamnen, säljs till högstbjudande speditör som skickar Dej en jätteräkning (speceriräkning) – betala eller vi behåller Dina varor…
Försäkra frakter – existerande ersättning ersätter en struntsumma per kilo.

Tjäna pengar på frakterna:

Pruta, pruta, pruta på frakter. Ta in offerter från 3-5 fraktare och använd Denna Sajten.
Ta betalt för frakter av Dina kunder – påföra ett lågt pris, pruta till ett kap belöning – behåll mellanskillnaden. Alla tjänar.
Få ner alla pappershanteringspriser och frakter igenom att få offerter – behåll förtjänsten.
Har Du 5 importer per vecka – ta över hela pappershanteringen själv, gör elektronisk tulldeklaration.
Vid 5 importer per vecka kan en 1/2-tids personal vara billigare än att anlita speditör!
Vid 1 import vecka samt många utgående debiterade frakter till kunder kan en 1/2-tidsanställd tjäna in sin egen lön + lika mycket till + göra annat viktigt.

Träna valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det sker olyckor med valpen utanför valphagen och lådan därinnanför huset eller lägenheten?

De mesta coacher är idag överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand och att det har motsatt effekt.

I allmänhet är detta en bra riktlinje att följa.

Men jycke samt valputbildare har annorlunda syn på vilet som är det rätta sättet när det händer olyckor och det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det finns verkligen noll svartvit svar på detta.

Man behöver begagna vad som fungerar för din vovve.

Om man tar en hund till sitt dynga eller kiss och gnuggar näsan i det är det inte en mänsklig eller effektiv förfarande.

Det är bättre att gripa hunden på bar gärning för då kan hunden bums associerar det till sin illdåd.

Om valpen börjar att kissa alternativt bajsa före dej skräm honom med ett ljud som att klappa bra och noppa upp honom och bums samt ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt bör man vara neutral och behärskad samt inte banna eller visa någon ilska mot valpen. Se ven: Valphagesajten valphagar.se.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med konklusion ge den mycket med beröm genom att säga, “bra hund! Ambitiöst jycke!

Alternativt vilka ord man nu nyttjar.

Vad händer om man bor i en lägenhet samt din jycke ej innehar tillgång till en egen dörr alternativt en gård?

I dessa fall kan man behöva begagna strö i en låda eller tidningar.

Var och en av dessa alternativ innehar sina problem alldenstund en vovve som nyttjar dessa som potta aldrig kan vara helt rumsren.

Hundar som innehar utbildats på att begagna tidningen verkar aldrig att förstå tanken att det ej är acceptera att röra i huset alternativt nyttjar fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen alternativt mattan fungerar lika bra

En del info hur man idrottar sin jycke att avstå kattlådan.

Innehar hunden varit i kattlådan och uträttat några behov, se till att feja direkt efter att detta.

Det är angeläget att gallra upp direkt när valpen innehar varit vari.
Valpen kommer eljest att lockas till lukten samt kan fortsätta att ta vägen till samma plats om lukten kvarstår.

Begagna ett enzym rengöringsmedel att rensa upp efter att eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de tränar sina valpar.

1. Att inte använda en valphage

2. Tillåter att de springer omkring fritt

3. Inkonsekvent potträning samt utfodringsschema

Den vägledande principen för blomstrande valpträning

Den första regeln att komma ihåg för skolning av valpen är “låt inte din hundvalp gå runt i huset! ”

Det är det enda i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är man 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min hundvalp eller jycke vara rumsrena?

Som en för alla regel när valpen är minst 6 månaders ålder och innehar du ej haft några olyckor i huset i minst en månad eller ett par så kan man sedan ge din valp mer frihet i huset.

Jobb med PR för kreativa folk med goda sociala förmågor

Att få ett arbete PR innebär att man skall sköta bestyr inom marketing.
PR står för Public Relations och syftar till hurdan man får upp folk ögon för ett affärsverksamhet alternativt en produkt.

För att bli duktig på marketing krävs det rätt så flera saker av en, dels behöver man vara kreativ, dels effektiv och dels känslig för marknadens svängningar.
En annonsering som skulle sålt massor för två år efter kanske inte saluför något alls idag. Nya idéer inom PR är guld värda så det är just de mest kreativa hjärnorna som krävs här – och i slutänden de som tjänar mest pengar. Svenska PR-människor är kända världen över för att vara bland de bästa.

För att få ett jobb PR så kan man ta vägen olika sätt.
Den vanligaste vägen är igenom skolning i media och annonsering.
Man är dock aldrig «färdigutbildad» reklamare utan efter utbildning följer erfarenhetsgivande jobb.
Man ska oxå inneha lycka med sin kreativitet samt har man det så kan man bli rik över en natt. Kontakter är oxå vansinnigt viktigt för att förmå i PR.

Mestadels börjar man sin PR karriär som PR assistent till en etablerad firma eller frilansare, ofta som ett studenjobb enligt info studentjobbnu.se.

Man kan till samt med utbilda sej till just PR biträde.
I en PR assistent utbildning får man lära sig många praktiska don i yrket och skärpa ligger just på övningar och bestyr som hade kunnat vara verkliga.

Som PR assistent ska man fungera som spindeln i nätet, vara den som har koll på allt och se till att allt rullar på som det skall.

En PR konsult arbetar mer direkt med kunderna, man måste kunna avgöra vad ens kund är i behov av för PR hjälp.
Som PR konsult skall man kunna analysera hurdan allmänheten ser den aktuella kunden samt arbeta fram en plan för hurdan man skall lägga opp dess PR.
Man ska ställa samma presentationer för olika PR sammanhang, anteckna för selekterade medier som lämpar sig för den aktuella kunden samtidigt som man alltid också måste marknadsföra sej själv.

I flera fall är det begåvatd att samverka med olika reklambyråer.
Man ska hitta de mest intressanta aspekterna i företaget man jobbar för och finna den bästa metoden för att betona dessa, skapa relationer, träffa kunder, upptäcka behov, sammanställa förslag och framföra det med full slagkraft.

Det är nämligen inte samtliga som passar för ett jobb PR, man måste få nerver av stål, kretaivitet samt förmåga att administrera flera don samtidigt.
Man kan gno som frilansande PR-konsult, starta egen reklambyrå eller låta sej anställas utav någon större organisation.

PR arbete kan man ofta sköta mycket utav hemifrån samt blir man riktigt stor så kan man tvingas jobba från resväskan i och med att jobbförslagen kommer från annorlunda länder.
Utan att man kanske är helt medveten om det så är det just PR folk som blir de stora trendsättarna i samhället.

Önskar du äga en dynamisk karriär med oändliga möjligheter men oxå mycket kreativt slit så är jobb PR perfekt för dig.

Valphage, bur alternativt kartong?

Samtliga tre kommer att fungera, fast annorlunda bra, och bliva inte frustrerad på valpen när det innehar läckt kiss på golvet.

Rent känslomässigt känns det fel att placera en alternativt flera valpar i en kartong även om den är enorm nog till att börja med.

Jag föredrar dock en valphage som det nya hemmet för en liten valp och även vari den första grundläggande träningen skall förekomma.

Om valphagen efter att monteras upp i ett rum vari familjen vistas mestadels så behöver nykomlingen inte känna sig allen samt övergiven.

De riktigt stabila och bra valphagarna väger över 20 kg men är fortfarandew flyttbara mellan annorlunda rum o man önskar alternera emellan vardagsrummet samt köket.

Men vi får antaga eftersom du läser detta att man inte tänkt att har den nya valpen direkt på ett kallt badrumsgolv så behöver din valphage ha en bra botten utav plast för ehuru man lägger tidningar
eller kartong i botten så kan det läckage kiss och först samt förstöra golvet.

Hurså valphage?

En kartong kostar ju nära nog inget jämfört med en valphage.

Den hygieniska biten är given här, det går aldrig att hålla ordentligt rent och fräscht i en kartong och det tittar på bra mycket trevligare ut med en fläckfri och fräsch valphage jämfört med smutsig låda.

För valpen alternativt valparnas skull är det inte i synnerhet uppiggande att bara få se bruna väggar som reser sej skyhögt omkring dem. Info fr+ån: valphagar.se.

Tiken, mamman kan inte anlända till sina babysar när det är dags att fodra dem själv.

Att lyfta in medium jycke i en låda går an, men att höja ur den är en helt annan sak.

Sedan ditt eget pysselbehov att vara i närheten av dina nya familjemedlemmar blir ej speciellt enkelt när du i teknik behöver hänga över lådan och lyfta en valp i taget.

De moderna valphagarna med bra kvalite innehar ett rostskydd så det är totalt acceptabelt att lyfta ut den i trädgården, för en del friluftsliv.

De innehar också rejäla dörrar som kan lyftas bort, speciellt bra när valparna blivit större samt vill röra sej ledigt men likväl har ett ”hem” att gå till när det är dags för vila.

Fast ett par utav de största fördelarna (efter hygien) antagligen man inte tänker på i första taget.

Om din valp alternativt valparna är i en trygg valphage så kan du ständigt få koll över dem än om de finns därinnanför en låda.

Man kan se att amning och det sociala fungerar som det ska samt jag lovar att inte blott valpen kommer att känna sig tryggare.

Om det efter att är barn i huset så vet du hurdan det kommer att funka.

Opp med den alternativt dem ur lådan, busa en stund oftast då med en del fler kompisar för de ju så gulliga.

Fixerad frågan är hurdan mycket valpen gillar leken – samt valpens mamma?

Med en valphage kan barnen betrakta samt njuta utav valpen, men på en del avstånd och det är egentligen det bästa för den är ju varken Barbie alternativt Ken.

Jag letade runt samt hittade till slut vår valphage till vettigt kostnad på www.allt-fraktfritt.com och fast den är ganska tung uppemot 28 kg så skickas de fraktfritt.